joomla templates Energy Invest

"Επενδύουμε στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον"

Sun10242021

Back ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνεχίζεται η αυξητική τάση στην κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ

 • PDF
 • Συνεχίζεται η αυξητική τάση στην κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το διάστημα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2021.
 • Το Σιδηρόκαστρο παραμένει η κύρια πύλη εισόδου φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ κατά το α’ ενιάμηνο του 2021, με ποσοστό 45,19%.
 • 13,45 % αύξηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου (ΤWh) σε σύγκριση με το 2020.
 • 15,21 % αύξηση της κατανάλωσης για ηλεκτροπαραγωγή (ΤWh) σε ένα έτος.
 • Το τέταρτο σημείο εισόδου της Νέας Μεσήμβριας συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των πηγών και των υποδομών  προμήθειας, καλύπτοντας  ποσοστό 17,01 % επί των εισαγωγών.
 • Σύμφωνα με τον προγραμματισμό πραγματοποιήθηκαν/συνεχίστηκαν οι εκφορτώσεις LNG στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας.

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία της κατανάλωσης φυσικού αερίου στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το πρώτο ενιάμηνο του 2021, με το σημείο εισόδου στο Σιδηρόκαστρο να παραμένει η κύρια πύλη εισροής φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση που παρουσίασε  το μερίδιο της ηλεκτροπαραγωγής στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το διάστημα Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2021, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 13,45% φτάνοντας τις 52,46 Τεραβατώρες (TWh) από 46,24 TWh σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 57,73 TWh, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με τις 53,54 TWh το α’ ενιάμηνο του 2020. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισήλθαν από το σημείο εισόδου Σιδηροκάστρου (26,09 TWh), το οποίο κάλυψε το 45,19 % των εισαγωγών, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10,06 % σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σημαντικά συμβάλλει πλέον  στην εισροή φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ το νέο σημείο εισόδου στη Νέα Μεσημβρία, το οποίο, σε συνέχεια της διασύνδεσης με τον TAP, κάλυψε το 17,01% των εισαγωγών εντός του πρώτου ενιάμηνου λειτουργίας του, με περισσότερες από 9,82 TWh, ενώ τέλος, περίπου 3,08 TWh (5,33%) εισήχθησαν στο ΕΣΦΑ από το σημείο διασύνδεσης στους Κήπους του Έβρου.

Ως προς τις κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου, οι ηλεκτροπαραγωγοί συνεχίζουν να καταγράφουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, καλύπτοντας το 67,40% της εγχώριας ζήτησης με 35,36 TWh σε σύνολο 52,46 TWh που καταναλώθηκαν, ποσότητα κατά 15,21 % υψηλότερη σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Ενισχυμένη κατά 7,3 % σε σχέση με το α’ ενιάμηνο του 2020 είναι και η κατανάλωση που καταγράφηκε από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσω των δικτύων διανομής, με 9,08 TWh, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 17,30 % της ζήτησης. Η κατανάλωση από εγχώριες βιομηχανίες και το CNG στο πρώτο εννιάμηνο του 2021 έφτασε τις 8,01 ΤWh, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,37% σε σχέση με το α’ ενιάμηνο του 2020 και καλύπτοντας ποσοστό 15,26 % επί της ζήτησης.

Σχετικά με τις εκφορτώσεις LNG που πραγματοποιήθηκαν στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021, αυτές αφορούσαν περίπου 18,14 TWh από 25 δεξαμενόπλοια έναντι 25,86 TWh από 40 δεξαμενόπλοια στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι μειώσεις προκύπτουν κατά κύριο λόγο από φορτία LNG από τις ΗΠΑ και το Κατάρ (-47,36% και -31,76% αντίστοιχα), ενώ σημαντική είναι η αύξηση στις εισαγωγές LNG από την Αλγερία, η οποία άγγιξε το 102,22% σε σχέση με το α’ ενιάμηνο του 2020. Αύξηση 10,28% παρουσίασαν και οι εισαγωγές LNG από την Αίγυπτο. Οι ΗΠΑ παρέμειναν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG στη χώρα μας με 8,04 TWh  (44,33%), με το Κατάρ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 4,74 TWh (26,16%). Έπονται Αλγερία και Αίγυπτος με 4,42 TWh (24,38%) και 0,92 TWh (5,1%), αντίστοιχα.

Οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας του φυσικού αερίου και στην ασφάλεια εφοδιασμού. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και του καθεστώτος πρόσβασης τρίτων (Third Party Access TPA), βάσει του οποίου λειτουργεί ο ΔΕΣΦΑ, ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό τιμών. Η πρόσβαση τρίτων (TPA) διέπεται από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας, εξασφαλίζοντας ανοιχτή πρόσβαση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος.

 

Ξεκινάει το Market test για τη ΔΙΩΡΥΓΑ GAS

 • PDF

 

Ξεκινάει η φάση του market test για το έργο του FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E., του ομίλου Motor Oil. Μετά από έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών από τη ΡΑΕ για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως παραγωγοί, έμποροι και μεγάλοι καταναλωτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλούνται να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους για δέσμευση δυναμικοτήτων και υπηρεσιών στον νέο τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

 

Ποια είναι η ΔΙΩΡΥΓΑ GAS

 

Η ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E, μέλος του Ενεργειακού Ομίλου Motor Oil, είναι μια υποδομή Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) που αποτελείται από πλωτό τερματικό σταθμό παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) και βρίσκεται νοτιοδυτικά του διυλιστηρίου της Motor Oil στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας, περίπου 70 χλμ. από την Αθήνα. Πρόκειται για ένα στρατηγικό έργο, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, και αποτελεί μία νέα πύλη εισαγωγής που θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές Φυσικού Αερίου σε όλη την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες.

 

Η ΔΙΩΡΥΓΑ GAS θα είναι μια ανοικτή και ευέλικτη υποδομή εισαγωγής ΥΦΑ με στόχους:

 

 • Την ενίσχυση της διαθεσιμότητας ευέλικτων πηγών ενέργειας.
 • Την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών φυσικού αερίου.
 • Την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης του ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου κατά 80%, με άμεση συνέπεια την ενίσχυση ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας. Η σημασία της αύξησης αποθηκευτικής δυναμικότητας ΥΦΑ διαφαίνεται σε περιόδους όπως η σημερινή που επικρατούν υψηλές τιμές στις διεθνείς αγορές και η ενεργειακή επάρκεια της χώρας πρέπει να εξασφαλισθεί με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον τελικό καταναλωτή.
 • Τη δημιουργία δεύτερης νότιας πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στο νότιο άκρο της Ελλάδας, με τη μεγαλύτερη εγχώρια κατανάλωση, καθώς και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προωθώντας το φυσικό αέριο σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε σπίτι μέσω βυτιοφόρων που μεταφέρουν Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο.
 • Την εξυπηρέτηση αυξημένης ζήτησης φυσικού αερίου (λόγω νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής) και των αναπτυσσόμενων αγορών φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.
 • Την ανάπτυξη εφαρμογών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου μικρής κλίμακας, συμβάλλοντας διαρκώς στην ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στον τομέα της ναυσιπλοΐας.
 • Προβλέψεις για εισαγωγή υδρογόνου και ανανεώσιμων αερίων, ώστε η  Διώρυγα Gas να θεωρηθεί πρωτοπόρος δύναμη κατά τη μετάβαση στη νέα εποχή με χρήση καθαρότερων πηγών ενέργειας.

ΡΑΕ: Τι περιλαμβάνει η αδειοδότηση ΑΠΕ

 • PDF

Τα έργα ΑΠΕ υλοποιούνται, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης μίας σύνθετης διαδικασίας αδειοδότησης, που περιλαμβάνει διακριτά στάδια αξιολόγησης κι έγκρισης, στα οποία εμπλέκονται διαφορετικές διοικητικές αρχές και φορείς, η αρμοδιότητα των οποίων καθορίζεται αναλόγως με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

 

Στάδιο 1: Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Άδειας Παραγωγής Αρμόδια υπηρεσία: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Η χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Άδειας Παραγωγής αποτελεί το πρώτο βήμα για την αδειοδότηση ενός σταθμού ΑΠΕ.

 

Ι) Η Βεβαίωση Παραγωγού[1], που εισήχθη με τον ν. 4685/2020, συνιστά «άδεια σκοπιμότητας»[2]. Χορηγείται υποχρεωτικά εφόσον τηρούνται τα προσδιορισμένα στο κείμενο πλαίσιο[3] κριτήρια που άπτονται της σκοπιμότητας ανάπτυξης έργου με τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Η θέση του έργου: Δηλαδή (α) η ύπαρξη επαρκούς ενεργειακού χώρου (μη κορεσμός του δικτύου διανομής), (β) η μη επικάλυψη του προτεινόμενου έργου με άλλο αδειοδοτηθέν, (γ) το μέγεθος του χώρου που πρόκειται να δεσμεύσει το έργο και (δ) η απόσταση των παραγωγικών μονάδων μεταξύ τους.
 • Η διακρίβωση ότι το προτεινόμενο έργο δεν εμπίπτει σε ειδικώς και συγκεκριμένα οριοθετημένη ζώνη αποκλεισμού κατά το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.
 • Ειδικώς, για τα αιολικά έργα: δεν προκύπτει υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του οικείου ΟΤΑ.

Αντιθέτως, δεν εξετάζονται πλέον[4] οικονομικά κριτήρια, κριτήρια βιωσιμότητας, περιβαλλοντικά ή λοιπά χωροταξικά κριτήρια ή χωροθέτησης ή άλλα κριτήρια που θα μπορούσαν να προσδώσουν στη Βεβαίωση Παραγωγού τον χαρακτήρα γενικής έγκρισης του έργου.

Επομένως, δια της Βεβαίωσης Παραγωγού βεβαιώνεται απλώς ότι ένας ενδιαφερόμενος φορέας έχει καταχωρίσει παραδεκτώς στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ το ενδιαφέρον του για ένα έργο Α.Π.Ε. σε συγκεκριμένο τόπο, και έχει αποκτήσει το δικαίωμα να επιχειρήσει την έναρξη της αδειοδότησης.

ΙΙ) Όσον αφορά στην εξέταση αιτήσεων για χορήγηση Άδεια Παραγωγής, όσον αφορά αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν το ν.4685/2020, καθώς και για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου, όσον αφορά αιτήσεις που υποβάλλονται με το ν. 4685/2020, ελέγχονται επιπροσθέτως (α) η οικονομική επάρκεια του φορέα υλοποίησης και (β) η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου. Στην περίπτωση λοιπόν αιτήσεων αυτών, η Άδεια Παραγωγής και Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικού Έργου διαθέτει τα χαρακτηριστικά που μπορεί να τις αποδίδουν τον χαρακτήρα της «άδεια σκοπιμότητας»[1].

Σε όλες τις περιπτώσεις αδειοδότησης από τη ΡΑΕ πάντως, σημειώνεται ότι η χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού, Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου ή Άδειας Παραγωγής ουδόλως συνεπάγεται ότι το έργο θα αδειοδοτηθεί στα επόμενα στάδια ή ότι θα υλοποιηθεί, καθώς αφενός ενδέχεται να ανακύψουν σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία εξετάζονται αρμοδίως από τις κάτωθι αναφερόμενες αρχές, αφετέρου ο κάτοχος της άδειας λαμβάνει την τελική επενδυτική απόφαση, σταθμίζοντας τα σχετικά κόστη και τα επιδιωκόμενα οφέλη σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο ήτοι μετά την πλήρη ωρίμανση του σχεδίου του όταν έχουν μελετηθεί πλήρως και έχουν οριστικοποιηθεί τα οικονομικά στοιχεία του έργου περιλαμβανομένων της τεχνικής λύσης και του κόστους σύνδεσης του σταθμού ΑΠΕ με το Σύστημα/Δίκτυο. Δηλαδή, η αδειοδότηση από τη ΡΑΕ συνιστά το πρόκριμα για να ξεκινήσει ο ενδιαφερόμενος να εξετάζει ενδελεχέστερα τη δυνατότητα ωρίμανσης του επενδυτικού του σχεδίου, λαμβάνοντας τις επόμενες άδειες που απαιτούνται.

Ειδικά και πιο αναλυτικά όσον αφορά τα περιβαλλοντικά κριτήρια, διευκρινίζεται ότι η ΡΑΕ δεν εξετάζει εν γένει περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χωροθέτηση του έργου. Η ΡΑΕ δεν συνιστά περιβαλλοντική αρχή και δεν έχει αρμοδιότητες ερμηνείας και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατά τη ρητή πρόβλεψη του κείμενου πλαισίου (άρθρο 11 παρ. 5β του ν. 4685/2020, καθώς και άρθρο 11 παρ. 2β του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού), ο σχετικός έλεγχος της ΡΑΕ περιορίζεται στη διακρίβωση ότι η θέση εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου τελεί σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ Β΄ 2464/03.12.2008) για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο. Οι περιοχές αυτές  αναρτώνται στο γεωπληροφοριακό του σύστημα της ΡΑΕ. Επισημαίνεται ότι η ΡΑΕ, κατά την άσκηση της αδειοδοτικής της αρμοδιότητας, δεν έχει διακριτική ευχέρεια αλλά δεσμεύεται από τα οριζόμενα στο κείμενο πλαίσιο (ν. 4685/2020 και Κανονισμός Βεβαιώσεων), οι διατάξεις του οποίου συνιστούν «πλήρη ρύθμιση».

Στάδιο 2: Χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Αρμόδια υπηρεσία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια που ανήκει το έργο ή Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) συνιστά το πλέον κρίσιμο ορόσημο για την αδειοδότηση ενός έργου ΑΠΕ. Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ελέγχονται ενδελεχώς οι πάσης φύσεως περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και εν τέλει κρίνεται το ουσιαστικά εφικτό της υλοποίησης του σχεδιαζόμενου έργου.

Εκδίδεται από την αποκεντρωμένη Περιφέρεια που υπάγεται το έργο, εκτός από περιπτώσεις πολύ μεγάλων έργων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Κατά το εν λόγω στάδιο, ο επενδυτής υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση της ΑΕΠΟ, προκειμένου για έργα κατηγορίας Α (Α1 και Α2), και Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα κατηγορίας Β[1].

Το εν λόγω στάδιο απαιτεί αναλυτικές μελέτες που πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζει η περιβαλλοντική νομοθεσία και που συνοδεύονται από πλήθος άλλων μελετών (τεχνικών, περιβαλλοντικών, οικολογικών, δασοτεχνικών κλπ), ικανό χρόνο, δημόσια διαβούλευση και ενέργειες προκειμένου να συλλεχθεί ένας σημαντικός αριθμός εγκρίσεων από διαφορετικές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, απαιτείται η εξέταση του φακέλου του έργου και η γνωμοδότηση επ’ αυτού από τις Εφορείες αρχαιοτήτων (προϊστορικών, κλασσικών, βυζαντινών, μεταβυζαντινών) και νεωτέρων μνημείων, το Περιφερειακό ή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (εφόσον απαιτείται), τις δασικές υπηρεσίες (Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών Π.Ε., προϊστάμενες Δ/νσεις) οι οποίες μάλιστα εμπλέκονται σε πολλά και διαφορετικά στάδια της αδειοδότησης (χαρακτηρισμός εκτάσεων, ΜΠΕ, ΠΠΧ, έγκριση δασικής οδοποιίας, έγκρισης μελετών αποκατάστασης, έγκριση μελετών αντισταθμιστικών αναδασώσεων ή άλλων δασοτεχνικών έργων, υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης, πρωτόκολλο εγκατάστασης), τη Διεύθυνση Χωροταξίας, τη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας (εφόσον απαιτείται), τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες, το ΓΕΕΘΑ, και τα λοιπά τρία Επιτελεία Αεροπορίας, Στρατού και Ναυτικού, το ΕΤΗΜ του ΓΕΑ, την ΥΠΑ, το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στάδιο 3: Χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

Αρμόδια υπηρεσία: ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ

Συνιστά επίσης εξαιρετικά κρίσιμο στάδιο για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ καθώς τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι σε πολλές περιοχές κορεσμένα και δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης νέων έργων ΑΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα / Δίκτυο, το οποίο αναλαμβάνει ο επενδυτής ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την υλοποίηση του έργου, καθώς -δεδομένης της συμφόρησης του δικτύου- συνήθως απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για τη σύνδεση του σταθμού (βλ. κατασκευή υποσταθμού, επιπλέον γραμμής κλπ.).

 

Στάδιο 4: Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης

Αρμόδια υπηρεσία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια που ανήκει το έργο ή Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Εκδίδεται από την αποκεντρωμένη Περιφέρεια που υπάγεται το έργο, εκτός από περιπτώσεις πολύ μεγάλων έργων, που εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Στάδιο 5: Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας/Συμμετοχή στην αγορά

Αρμόδια υπηρεσία: Σύναψη σύμβασης με ΔΑΠΕΕΠ/ΔΕΔΔΗΕ, Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας/Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) ΑΠΕ

Η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) εξαρτάται από την ύπαρξη καθεστώτος στήριξης της επένδυσης, όπως οι διαγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ βασισμένες σε μηχανισμούς αγοράς (feed-in-premium), το σχήμα στήριξης feed-in-tariff, το σχήμα στήριξης net-metering ή οποιοδήποτε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης που δρομολογήσει το ΥΠΕΝ. Ανάλογα με το σχήμα στήριξης απαιτείται η υπογραφή σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ή τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Σε περίπτωση που η επένδυση ΑΠΕ δεν υπαχθεί σε κάποιο καθεστώς κρατικής ενίσχυσης, τότε η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με σύναψη διμερών συμβολαίων Purchasing Power Agreements (PPAs) με Προμηθευτές ηλεκτρικής Ενέργειας ή μέσω συμμετοχής στην αγορά από κάποιον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) ΑΠΕ. Η υπογραφή των συμβάσεων αυτών δεν είναι αναγκαστικό να έπεται της χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης. Οι μονάδες ΑΠΕ υπογράφουν συμβάσεις με τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) ΑΠΕ και στην περίπτωση στήριξης κρατικής ενίσχυσης με feed-in-premium, καθώς έχουν υποχρεώσεις εξισορρόπησης, οι οποίες πρέπει να έχουν υπογραφεί πριν την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας.

 

Στάδιο 6: Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας

Αρμόδια υπηρεσία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια που ανήκει το έργο ή Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Εκδίδεται από το ίδιο όργανο που εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και σύνδεσης του σταθμού και μετά το ικανοποιητικό πέρας της δοκιμαστικής του λειτουργίας.

 

H ΕΚΟ στηρίζει τους καταναλωτές με έκπτωση 5% και 12 άτοκες δόσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης

 • PDF

Για ακόμη μία χρονιά, η ΕΚΟ κατανοώντας τις ανάγκες της εποχής, παραμένει έμπρακτα δίπλα στους Έλληνες καταναλωτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης με έκπτωση 5% και εξόφληση σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες ελληνικών τραπεζών1.

Έτσι, από 15 Οκτωβρίου έως και 15 Νοεμβρίου, όλοι οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν την παραγγελία τους για το φετινό χειμώνα, και να επωφεληθούν από έκπτωση 5% με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Επιπλέον, για όσους επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης από 2 έως 12 άτοκες δόσεις.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να τηλεφωνεί στην αποκλειστική γραμμή για το πετρέλαιο θέρμανσης 18198 ή στο 210-7725555 (για Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) είτε να απευθυνθεί σε ένα από τα επιλεγμένα πρατήρια ΕΚΟ, και να ενημερώνεται για την τρέχουσα τιμή ανά λίτρο και για την έκπτωση 5%. Στη συνέχεια, μπορεί να θέσει την παραγγελία του με χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει εκδοθεί από μία από τις παρακάτω ελληνικές Τράπεζες: Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς. Το τελικό ποσό που θα χρεωθεί, θα είναι 5% χαμηλότερο από ότι θα ήταν βάση της τιμής λίτρου που ανακοινώνει το εκάστοτε πρατήριο εκείνη τη μέρα.

Δημόσια διαβούλευση πρότυπα για τα τυποποιημένα έντυπα: «αίτησης προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας» και «λογαριασμού κατανάλωσης»

 • PDF

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της από 05.08.2021 δημόσιας διαβούλευσης και με κεντρικό στόχο την ενδυνάμωση των καταναλωτών, όπως περιγράφεται στην Οδηγία 2019/944 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2021/27/ΕΕ», θέτει σε δημόσια διαβούλευση πρότυπα για τα τυποποιημένα έντυπα: «Αίτησης προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας» και «Λογαριασμού κατανάλωσης».

Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης είναι να ενημερωθούν έγκυρα και υπεύθυνα οι καταναλωτές, να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταστεί εφικτή με απλό τρόπο η σύγκριση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Αρχή θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση:

 1. τα προτεινόμενα πρότυπα για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και
 2. τα προτεινόμενα πρότυπα για το τυποποιημένο «Λογαριασμό Κατανάλωσης».

Η εφαρμογή των προτεινόμενων προτύπων θα ξεκινήσει από 01.01.2022.

Βασικές τομές της παρούσας διαβούλευσης αποτελούν:

 • (α) η ενίσχυση της διαφάνειας της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης και της συγκρισιμότητας των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται η  κατηγοριοποίηση τιμολογίων ΧΤ βάσει συστήματος διαβάθμισης του κινδύνου τιμών,
 • (β) η ενίσχυση της διαφάνειας της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης των καταναλωτών προτείνεται η τυποποίηση εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης και
 • (γ) η ενίσχυση της διαφάνειας, της εύληπτης και πλήρους ενημέρωσης και της συγκρισιμότητας προτείνεται η τυποποίηση λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχόλια, παρατηρήσεις και επιπλέον προτάσεις έως τις 25.10.2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Στη συνέχεια η ΡΑΕ, κατά την πάγια τακτική της, θα δημοσιοποιήσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων.

ΕΛΕΤΑΕΝ: Περισσότερη αιολική ενέργεια είναι η απάντηση στις υψηλές τιμές ηλεκτρισμού

 • PDF

Τοποθετήσεις της WindEurope και της ΕΛΕΤΑΕΝ στο συνέδριο για τις Α.Π.Ε.

• Τα αιολικά πάρκα που λειτουργούν σήμερα στη Ελλάδα, εξοικονομούν πάνω από 400 εκατ. ευρώ ετησίως προς όφελος της εθνικής οικονομίας, χάρη στη μείωση των
εκπομπών CO2
• Τα νέα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα παράγουν 3-4 φορές φθηνότερο ηλεκτρισμό σε σχέση με το σημερινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και 2-3 φθηνότερο σε σχέση με το λιγνίτη

Οι επενδύσεις σε νέα αιολικά πάρκα παράγουν, μαζί με τα φωτοβολταϊκά, το πιο φθηνό ηλεκτρισμό. Όσο περισσότερα αιολικά πάρκα έχουμε τόσο ελαφρύτερο είναι το βάρος του κόστους ρεύματος για τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα των τοποθετήσεων των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής ένωσης αιολικής ενέργειας WindEurope και της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ στο συνέδριο που οργανώνει το ειδησεογραφικό site energypress.gr


Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope κ. Τζάιλς Ντίκσον (Giles Dickson).


Giles Dickson, WindEurope
: Oι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το ενεργειακό κόστος αναδεικνύουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Ντίκσον τόνισε ότι οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το ενεργειακό κόστος αναδεικνύουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εκτόξευση των τιμών ηλεκτρισμού οφείλεται στις πολύ αυξημένες τιμές των ορυκτών καυσίμων και ιδίως του φυσικού αερίου. Αντίθετα, τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά παράγουν τον πιο φθηνό ηλεκτρισμό και δεν είναι εκτεθειμένα στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Εκτός όμως από την ταχύτερη ανάπτυξη των Α.Π.Ε. απαιτείται βραχυπρόθεσμα η προστασία των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές, μέσω μείωσης της φορολογίας του ηλεκτρισμού και κινητοποίησης άλλων δημόσιων πόρων, όπως ήδη κάνουν πολλά κράτη. Σήμερα πολλές Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις έχουν επιβάλει στον ηλεκτρισμό πολύ υψηλότερη φορολογία ανά μονάδα τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με το φυσικό αέριο. Χρειάζεται εξομάλυνση αυτού εάν θέλουμε κίνητρα για τον εξηλεκτρισμό της θέρμανσης και των μεταφορών.

Απαιτείται επίσης ταχεία ενσωμάτωση των προβλέψεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Clean Energy Package για τις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας και την ενσωμάτωση σε αυτές της ευέλικτης διαχείρισης ζήτησης.

Πάνω από όλα απαιτείται στρατηγική στόχευση για την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Σε αυτό η Ελλάδα έχει να συνεισφέρει σημαντικά με την πλήρη ανάπτυξη του αιολικού δυναμικού της και ειδικά του θαλάσσιου αιολικού δυναμικού της. Για αυτό χρειαζόμαστε σαφές πλαίσιο, δεσμευτικούς στόχους και ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διεθνών διασυνδέσεων.


Όσον αφορά τις αδειοδοτικές διαδικασίες, ο κ. Ντίκσον αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις που επιβάλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την απλοποίησή τους. Η WindEurope, μαζί με την ΕΛΕΤΑΕΝ, προσδοκούν στη συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση για την αποτελεσματική εφαρμογή της 2η φάσης απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας και για την θέσπιση πιο σαφών και καθαρών κανόνων για το χωροταξικό σχεδιασμό και την σχέση της αιολικής ενέργειας με τη βιοποικιλότητα, χωρίς εκτεταμένους οριζόντιους αποκλεισμούς.

Παναγιώτης Λαδακάκος: Περισσότερα αιολικά πάρκα είναι η απάντηση στις υψηλές τιμές ενέργειας


Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Λαδακάκος επεσήμανε τα οικονομικά οφέλη που προσφέρουν τα αιολικά πάρκα στον καταναλωτή.


Τα αιολικά πάρκα που λειτουργούν σήμερα στη Ελλάδα, εξοικονομούν τις εκπομπές CO2 που εκπέμπουν 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε έτος. Με τις σημερινές τιμές άνθρακα, αυτό σημαίνει ότι εξοικονομούν πάνω από 400 εκατ. ευρώ ετησίως προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Η δε παραγωγή τους αντιστοιχεί στην κατανάλωση 2,3 εκατομμυρίων νοικοκυριών. Αυτά τα οφέλη θα μεγιστοποιηθούν με περισσότερες Α.Π.Ε. Αν δεν είχαμε τα αιολικά πάρκα, η ενεργειακή κρίση θα ήταν ακόμα περισσότερο δυσβάσταχτη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τα νέα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα παράγουν 3-4 φορές φθηνότερο ηλεκτρισμό σε σχέση με το σημερινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και 2-3 φθηνότερο σε σχέση με το λιγνίτη.Η κυριαρχία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξασφαλίζει φθηνό ρεύμα σε προβλέψιμες τιμές.


Ο κ. Λαδακάκος τόνισε ότι η ενεργειακή μετάβαση ΕΙΝΑΙ η απάντηση στις υψηλές τιμές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την κοινωνική προστασία, και να ενισχύσουμε το μήνυμα προς τους επενδυτές ότι πρέπει να επιταχύνουν προς τις Α.Π.Ε.

 

Η EDP εγκαινιάζει το μεγαλύτερο ηλιακό συγκρότημα στην Πολιτεία του Σάο Πάολο, με εγκατεστημένη ισχύ 252 MWdc

 • PDF

Βρίσκεται στην πόλη Pereira Barreto και θα αποτελέσει το πέμπτο μεγαλύτερο ηλιακό πάρκο στη Βραζιλία και το μεγαλύτερο της EDP στον κόσμο.

Τη Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, εγκαινίασε το μεγαλύτερο ηλιακό συγκρότημα στην Πολιτεία του Σάο Πάολο και το πέμπτο μεγαλύτερο στη Βραζιλία, με εγκατεστημένη ισχύ 252,29 MWdc. Το ηλιακό συγκρότημα, που βρίσκεται στην πόλη Pereira Barreto, θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, που αναπτύσσεται, κατασκευάζεται και λειτουργεί από την εταιρεία.

 

Το φωτοβολταϊκό εργοστάσιο έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής και συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης. Το έργο έχει ήδη οδηγήσει στη δημιουργία 1.500 θέσεων εργασίας από την έναρξη της κατασκευής του, εκ των οποίων περισσότερες από τις μισές (56%) είναι τοπικού επιπέδου.

 

Το έργο καλύπτει συνολική έκταση 455 εκταρίων, που ισοδυναμεί με 421 γήπεδα ποδοσφαίρου, και θα αποτρέψει περισσότερους από 150 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως.

 

"Το Pereira Barreto αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της εταιρείας για διαφοροποίηση, εν προκειμένω στη φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια. Η Βραζιλία αποτελεί βασική αγορά για την επίτευξη του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε παρόμοια έργα στην εν λόγω περιοχή, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας και παραμένοντας προσηλωμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος. Αλλάζουμε το αύριο τώρα", αναφέρει ο Miguel Stilwell d'Andrade, διευθύνων σύμβουλος της EDP και της EDP Renováveis.

 

Με σχεδόν 600.000 φωτοβολταϊκά πάνελ, το ηλιακό πάρκο θα παράγει έως και 547.000 MW ετησίως - αρκετά για να προμηθεύσει μια πόλη με περισσότερους από 750.000 κατοίκους.

 

Η εταιρεία, η οποία θα αξιοποιήσει εμπορικά την πράσινη ενέργεια που θα προέλθει από το μεγάλο αυτό ηλιακό έργο, θα είναι η EDP Brazil, μέσω της εμπορικής της εταιρείας, που αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο ιδιωτικό έμπορο και τον μεγαλύτερο έμπορο λιανικής στη βραζιλιάνικη αγορά.

 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΗΡΩΝ: Διαθέτουν τις πρώτες μακροχρόνιες Συμβάσεις Πώλησης Ενέργειας (PPAs) στην Ελλάδα

 • PDF

Οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΗΡΩΝ, μέλη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, καινοτομούν και προσφέρουν πρώτες στην ελληνική αγορά τις μακροχρόνιες Συμβάσεις Πώλησης Ενέργειας (PPAs).

Οι δύο εταιρείες προσφέρουν άμεση πρόσβαση των τελικών καταναλωτών στην πράσινη ενέργεια, διαθέτοντας τις πρώτες MWh μέσω «ιδιωτικών» PPAs ανοίγοντας έτσι στην πράξη, το δρόμο για φθηνό ρεύμα στη βιομηχανία αλλά και σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη υπογραφεί οι τέσσερις (4) πρώτες συμβάσεις με γνωστούς βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές, με έναρξη διάθεσης ποσοτήτων ενέργειας ΑΠΕ από 1/10/2021. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις για τη σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων και με άλλους σημαντικούς ομίλους.

Τα προσφερόμενα ΡΡΑs απευθύνονται σε μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές και απαντούν στις ανάγκες τους για μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας και επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εναρμονίζονται πλήρως με τους στόχους για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και στήριξη της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ μέσω διμερών εμπορικών συμβάσεων με τελικούς καταναλωτές.

Τα PPAs είναι ένα ακόμη προϊόν, μετά το πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα ΕΝ.Α, της στρατηγικής συνεργασίας δύο κορυφαίων εταιρειών στο χώρο της ενέργειας.  Το ευρύ χαρτοφυλάκιο των υπό ανάπτυξη έργων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε συνδυασμό με την επιτυχημένη δραστηριοποίηση και το μερίδιο αγοράς της ΗΡΩΝ στην προμήθεια τελικών καταναλωτών, παρέχουν τη δυνατότητα κατάκτησης ηγετικής θέσης στην αγορά των «πράσινων PPAs».

Λεωνίδας Μπακούρας: «Παγκόσμια Ενεργειακή Κρίση – Υψηλές Τιμές Φυσικού Αερίου»

 • PDF

Η μεταβλητότητα που παρουσιάζεται στην χονδρεμπορική αγορά του φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα πρωτόγνωρη σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς οι τιμές παρουσιάζουν ιστορικές διακυμάνσεις. Πρόκειται για μια πολυπαραμετρική εξίσωση με συγκυριακούς παράγοντες που δρουν ταυτόχρονα, προκαλώντας εκτεταμένες ανατιμήσεις. Ωστόσο, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας ενστερνίζεται τις προβλέψεις των αναλυτών που μιλούν για παροδική άνοδο των τιμών.

H τελική τιμή προς τον Τελικό Καταναλωτή διαμορφώνεται κατά κανόνα, από το άθροισμα της Χρέωσης Μεταφοράς, της Χρέωσης Διανομής και της Ανταγωνιστικής Χρέωσης Προμήθειας η οποία συναρτάται άμεσα από τις τιμές της Διεθνούς εμπορίας και εισαγωγών Φυσικού Αερίου. Σε αντίθεση με τις τιμές της προμήθειας του φυσικού αερίου, οι τιμές διανομής και μεταφοράς είναι ρυθμιζόμενες και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια του εκάστοτε έτους της ρυθμιστικής περιόδου.

Στη διαδρομή των  21 χρόνων του, το φυσικό αέριο αποτελεί αποδεδειγμένα το πιο ασφαλές, εύχρηστο και οικολογικό συμβατικό καύσιμο με πολλαπλά πλεονεκτήματα για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Παρόμοιες συνθήκες οδήγησαν και στο παρελθόν τις τιμές προμήθειας φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα με τις μεγάλου εύρους παροδικές ανατιμήσεις το χειμώνα του 2008-2009. Ωστόσο οι καταναλωτές, διατηρούν διαχρονικά την εμπιστοσύνη τους και απολαμβάνουν τα οφέλη από τη χρήση, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου ήταν και παραμένει σημαντικά χαμηλότερη και πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτυπώνεται στην υψηλή διείσδυση του φυσικού αερίου καθώς περισσότερες από 385.000 οικογένειες και νοικοκυριά τροφοδοτούνται από το Δίκτυο Διανομής στις περιοχές της Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Παρά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον τον καταναλωτών για τη μετάβαση στη χρήση του φυσικού αερίου συνεχίζεται αφού κατά τον μήνα Οκτώβριο, υπογράφονται πάνω από 170 νέες συμβάσεις ημερησίως.

Όπως δηλώνει σχετικά ο Γενικός Διευθυντής: «Παρά τις συγκυριακές μεταβολές, το φυσικό αέριο παραμένει ως η μόνη βιώσιμη και άμεση λύση. Ως το καθαρότερο καύσιμο είναι σαφές ότι αποτελεί το κύριο μέσο για τη μετάβαση προς την απολιγνιτοποίηση της οικονομίας. Παράλληλα, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαι βέβαιος, ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο θα απορροφήσουν εν μέρει τους κραδασμούς των ανατιμήσεων στην ανάντη αγορά και θα ευνοήσουν τους καταναλωτές. Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις της Πολιτείας, αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης και διευρύνονται τα κριτήρια ένταξης καλύπτοντας μεταξύ άλλων μέρος των δαπανών για τη κατανάλωση φυσικού αερίου.

 

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου η ΕΔΑ ΘΕΣΣ παροτρύνει τους καταναλωτές:

 • να μεριμνήσουν για τον εξορθολογισμό στη διαχείριση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου.
 • να προβούν στην έγκαιρη τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από αδειοδοτημένους πιστοποιημένους τεχνικούς, διασφαλίζοντας την αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού τους και κατά συνέπεια μεγαλύτερη εξοικονόμηση, ασφάλεια και αδιάλειπτη χρήση.
 • Να ενημερώνονται τακτικά από τους 17 προμηθευτές φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Αδείας.

Συνοψίζοντας ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η πολιτεία αλλά και η συμβολή των καταναλωτών με τη συνετή διαχείριση των καταναλώσεων θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα ασφαλείας με σταθερή αξία  έναντι των παροδικών διακυμάνσεων των τιμών.

 

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

J

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

JA Teline IV

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

JA Teline IV

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

JA Teline IV

ΒΙΟΜΑΖΑ

Avatar