joomla templates Energy Invest

"Επενδύουμε στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον"

Fri06182021

Back ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ALPHA BANK: ∆έσμη δράσεων, πολιτικών και δεσμεύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον

 • PDF

Στο επίκεντρο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας θέτει η Alpha Bank τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, αναπτύσσοντας μία σειρά από δράσεις, πρωτοβουλίες και πολιτικές που της επιτρέπουν να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, να στηρίξει την πράσινη μετάβαση και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία γύρω από το περιβάλλον.

Το επιχειρηματικό πρότυπο της Τράπεζας προβλέπει στην πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Environment, Society, Governance) σε όλους τις τομείς των δραστηριοτήτων της και την ανάληψη ηγετικού ρόλου στις χρηματοδοτήσεις για πράσινη μετάβαση και στις επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

 • Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση, διαχείριση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της.
 • Εφαρμόζει και εκπαιδεύει τους Εργαζομένους της στην αρχή “μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση”
 • Φροντίζει για την ορθολογική κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της με τη χρήση εξοπλισμού ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++
 • Ανακυκλώνει χαρτί, αλουμίνιο, μπαταρίες, λαμπτήρες φωτισμού, πεπαλαιωμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Μάλιστα, την τελευταία τετραετία:

 • έχει μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 17,07%
 • έχει μειώσει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας κατά 21,89%
 • εξοικονόμησε 243 τόνους χαρτιού από την αποστολή e-statements, αντί ταχυδρομικής αποστολής τους

Στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού της αποτυπώματος, η Alpha Bank δρομολογεί βραχυ-πρόθεσμους στόχους:

 • Ανάπτυξη Συστήματος ∆ιαχείρισης για την αναφορά αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO14064.
 • Μείωση κατά 1,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης ποσότητας χαρτιού.
 • Σύνταξη και δημοσιοποίηση Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης σύμφωνα με το Σύστημα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ (Eco-Manage-ment and Audit Scheme (EMAS)) και πιστοποίηση από εξωτερικό φορέα
 • Ενίσχυση της χρήσης οχημάτων υβριδικής τεχνολογίας και κατασκευή τριών επιπλέον σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτωνσε κεντρικά κτίρια της Τράπεζας.
 • ∆ιατήρηση υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης των toner και μείωση της χρήσης τους.

Επιπλέον, η Τράπεζα αναλαμβάνει και μία σειρά από πρόσθετες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εδραίωση μίας εταιρικής κουλτούρας βιωσιμότητας και στην ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων, των Πελατών της και της Κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως, μεταξύ άλλων, η πραγματοποίηση σεμιναρίων e-learning για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του Προσωπικού, καθώς και η συμμετοχή στη διεθνή πρωτοβουλία η Ώρα της Γης και σε προγράμματα αναδάσωσης.

Επιπλεόν, συμβάλλοντας στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη, η Alpha Bank έχει προσυπογράψει τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Pro-gramme Finance Initiative). Μάλιστα, με στόχο τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Αρχών, η Alpha Bank προχώρησε το 2020 στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιό της και υπέβαλε για πρώτη φορά τη σχετική έκθεση αυτοαξιολόγησης στη διεθνή πρωτοβουλία UNEP FI.

Με στόχο την αναγέννηση καιτην εξωστρέφειατης ελληνικής επιχειρηματικότητας,η Alpha Bank χρηματοδοτεί εμβληματικά έργα, προσελκύοντας και κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαιακαι λειτουργώνταςως αρωγός και σύμβουλος για επενδύσεις που αφορούν όχι μόνο εταιρείες που μπορούν να ωφεληθούναπό την πράσινη μετάβαση, αλλά και αυτές των οποίωνοι δραστηριότητες αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμη πράσινες, διαθέτουν ωστόσοτα μέσα και το όραμα να μετατραπούνπου είναι φιλικοίπρος το περιβάλλον. Πρωταγωνιστική είναι η συμμετοχήτης σε projects αειφορίας, όπως:

 • τα Περιφερειακά Αεροδρόμια
 • η Εγνατία Οδός
 • οι Σ∆ΙΤ Σχολικών Κτιρίων
 • το Ταμείο Ανάπτυξης
 • το έργο του Πύργου Πειραιά
 • το έργο ∆ιπλής Ανάπλασης που θα λειτουργήσει ως καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης και ως πόλος έλξης αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.

Επίσης, την τελευταία πενταετία, η Alpha Bank έχει χρηματοδοτήσει σειρά επενδύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Μεγάλων Υποδομών και Συμπράξεων ∆ημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, συνολικού ύψους περίπουΕυρώ 1 δισ., επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της στους τομείς αυτούς, ενώ το 2020 πρόσφερε πιστοδοτήσεις σε νέες επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, και συμμετείχε στη διοργάνωση και νέων χρηματοδοτήσεων.

Τέλος, μέσα από τη σειρά Alpha Πράσινες Λύσεις, η Τράπεζα χρηματοδοτεί τους Ιδιώτες Πελάτες της για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ποδηλάτου, τους βοηθάει να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια με το στεγαστικό πρόγραμμα “Ενεργειακό Σπίτι”, ενώ παρέχει με προνομιακούς όρους και το “Alpha Πράσινες Λύσεις – Καταναλωτικό ∆άνειο” για οικολογική αναβάθμιση των σπιτιών.


Eurobank: «Πρωτοβουλία για το Δημογραφικό»

 • PDF

Η Eurobank συνδέοντας το ορόσημο της συμπλήρωσης των 200 χρόνων, από την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, με τις σύγχρονες προκλήσεις, εστιάζει στο μέλλον και αναδεικνύει την κρισιμότητα ανάληψης δράσης για το δημογραφικό ζήτημα, με την ενεργοποίηση της Πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό. Οι δράσεις της πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν και τη στήριξη οικογενειών που ζουν σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα αφορούν γεωγραφικές περιοχές από τον ακριτικό Έβρο, τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και φθάνουν έως και το Καστελόριζο.

Την παρουσίαση της πρωτοβουλίας για το δημογραφικό ζήτημα τίμησε με την παρουσία της και χαιρέτησε η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Πρωτοβουλία αφορά ένα διευρυμένο πλέγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πέντε (5) πυλώνων, με διορατική προσέγγιση και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης για τη στήριξη της οικογένειας και την αναστροφή της υπογεννητικότητας. Επιδίωξη είναι η υλοποίηση σειράς ενεργειών με μακροπρόθεσμη δέσμευση, συνέπεια και θετικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, όπως η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η ΜΚΟ «Be-Live» και η Ένωση «Μαζί για το παιδί».

Η Πρωτοβουλία για το Δημογραφικό παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα, στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και μεταδόθηκε διαδικτυακά, με ευρεία συμμετοχή. Εκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Β’ και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής & Οικογένειας, κα Μαρία Συρεγγέλα, ενώ την πρωτοβουλία χαιρέτισε επίσης η Πρέσβειρα της Πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό, κα Αιμιλία Τσουλφά, Χρυσή Ολυμπιονίκης στην Ιστιοπλοΐα.

Το δημογραφικό ζήτημα αποτελεί την μείζονα πρόκληση για την Ελλάδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, υπογράμμισε κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Γιώργου Ζανιά και των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, κ.κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου, Κωνσταντίνου Βασιλείου και Σταύρου Ιωάννου. Εξαιτίας των υγειονομικών μέτρων, την παρουσίαση της Πρωτοβουλίας που πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της Eurobank, κ. Μιχάλης Βλασταράκης, παρακολούθησε δια ζώσης περιορισμένος αριθμός εκπροσώπων από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο της χώρας.

O Αρχιεπίσκοπος Αθηνών & Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Β΄, ανέφερε: «Χαιρετίζω τὴν πρωτοβουλία τῆς τράπεζας Eurobank καὶ τήν ἀπόφασή της νὰ ἐπικεντρωθεῖ, συμπορευόμενη μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ μὲ τὴν «Ἀποστολή», στὴν ἀνάδειξη και ἀντιμετώπιση τοῦ ὀξύτατου δημογραφικοῦ προβλήματος ποὺ ἀπειλεῖ τὶς βάσεις τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ἔθνους μας. Δράσεις ὅπως ἡ κάλυψη ἰατρικῶν ἐξόδων γιά τήν προστασία τῆς ἀγέννητης ζωῆς οἰκογενειῶν μὲ χαμηλὸ εἰσόδημα στὸ Νομὸ Ἕβρου καὶ σὲ μικρὰ ἀκριτικὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, εἷναι πράξεις προσφορᾶς καὶ ταυτόχρονα ὑψηλοῦ ἐθνικοῦ συμβολισμοῦ. Συγχαίρω ὅλους, εὐχόμενος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ εὐλογεῖ πλουσίως τις δράσεις σας και τη ζωή σας».

O Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, σημείωσε: «Οι δημογραφικές προκλήσεις είναι κοινές για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις δημογραφικές προβλέψεις για την Ελλάδα να είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες. Η αύξηση της γονιμότητας είναι βασική προϋπόθεση για να αντιστρέψουμε την προβλεπόμενες δημογραφικές εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ένα μείγμα νομικών και οικονομικών πρωτοβουλιών για να βοηθήσει την Ελλάδα να ανταπεξέλθει σε αυτήν την κρίσιμη πρόκληση, αλλά χρειάζεται η μακροχρόνια δέσμευση και συμμετοχή όλων – κράτους, ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, εκκλησίας και θρησκευτικών ενώσεων – για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της».

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Ισότητα των Φύλων, κα Μαρία Συρεγγέλα, δήλωσε «Η επίλυση του δημογραφικού προβλήματος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη χώρα μας και η σημερινή κυβέρνηση έχει θέσει από την πρώτη στιγμή το θέμα πολύ ψηλά στην ατζέντα της. Προχώρησε για πρώτη φορά στη δημιουργία ενός επιτελικού φορέα σε κεντρικό επίπεδο που έχει το ρόλο της χάραξης, του συντονισμού και της παρακολούθησης μιας ενιαίας και μακροπρόθεσμης πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε, επίσης, μία δέσμη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης, της μητρότητας/γονεϊκότητας, της ισότητας των φύλων και την προστασία της οικογένειας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, υπογράμμισε: «Η λύση του δημογραφικού δεν μπορεί παρά να έρθει και μέσα από τη στήριξη της οικογένειας. Της νέας οικογένειας, την ώρα που παίρνει τις σημαντικές της αποφάσεις για τον αριθμό των παιδιών της. Με μια σειρά ενεργειών, στόχος μας είναι, πρώτα από όλα, να βοηθήσουμε όσους θέλουν παιδιά, να μπορέσουν να αποκτήσουν, περιορίζοντας κατά το δυνατόν τα αντικειμενικά, υλικά εμπόδια. Επιλέξαμε, οι δράσεις του συγκεκριμένου άξονα, να αναπτυχθούν στο ξεκίνημα της πρωτοβουλίας μας, σε ένα γεωγραφικό πεδίο που εκτείνεται στα ανατολικά σύνορά μας, από τον Έβρο, τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, έως τα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο. Η προσδοκία μας είναι απλή και ο στόχος μας ξεκάθαρος. Θέλουμε να συμβάλουμε, στο μέτρο των δυνάμεών μας, αλλά με ΟΛΕΣ μας τις δυνάμεις, ώστε να αναδειχθεί ΣΗΜΕΡΑ η σημασία του προβλήματος. Να δημιουργηθεί ένας πόλος όπου και άλλοι φορείς, ιδιωτικοί ή δημόσιοι, θα μπορούν κατά την κρίση και την εκτίμησή τους να αντλούν στοιχεία και προτάσεις, ή να προσθέτουν κινήσεις και σχέδια, σε ένα πλαίσιο αυτοτέλειας και αυτενέργειας. Αν με την πρωτοβουλία αυτή καταφέρουμε να αναδειχθεί η κρισιμότητα του δημογραφικού και να κινητοποιηθούν κι άλλοι στην ίδια προοπτική, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα».

Χαιρετίζοντας η Πρέσβειρα της Πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό, κα Αιμιλία Τσουλφά, δήλωσε: «Η οικογένεια είναι μια επιλογή και όχι ένα εμπόδιο στη ζωή μας. Σίγουρα συνεπάγεται δυσκολίες και αμέτρητες προκλήσεις, αλλά οι χαρές που προσφέρει είναι ανεκτίμητες. Γι’ αυτό αν κάποιος ονειρεύεται να γίνει γονιός να μην εστιάζει στις δυσκολίες, αλλά, κυρίως, στις όμορφες στιγμές και στα μοναδικά συναισθήματα που πηγάζουν μέσα από την  οικογένεια».

Οι πυλώνες της Πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό είναι:

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την στήριξη γονέων με νεογέννητα.
 • «Be-Live» για τη στήριξη ζευγαριών που αντιμετωπίζουν ζητήματα υπογονιμότητας και επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, επιδιώκοντας να περιορίσουμε κατά το δυνατόν τα αντικειμενικά, υλικά εμπόδια – με σημείο εκκίνησης περιοχές που και πλήττονται από την υπογεννητικότητα και είναι εθνικά ευαίσθητες.
 • Ένωση «Μαζί για το παιδί» για την ψυχολογική υποστήριξη γονέων / κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και εφήβων.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις («Αποστολή» και «Be-Live») αφορούν στις καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές του Προγράμματος.

2. ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ με κοινωνική στόχευση σε όλους τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, από τον Έβρο, το ΒΑ Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

3. ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που έχουν αναπτύξει ή θα αναπτύξουν πρωτοβουλίες για το δημογραφικό ζήτημα για στοχευμένες δράσεις.

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ.
Η Eurobank θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση «λευκής βίβλου» για το δημογραφικό, με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, με στόχο τη συμβολή διακεκριμένων ειδικών στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής.

5. ΜΠΡΟΣΤΑ για την οικογένεια & τους εργαζομένους της Eurobank.
Η Τράπεζα εφαρμόζει και εμπλουτίζει, διαχρονικά, ένα εκτεταμένο και πολύπλευρο πρόγραμμα στήριξης των οικογενειών των εργαζομένων της.

 

«Πόλη με ποδήλατα – όμορφη πόλη» – Μια πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με τα «My Market»

 • PDF

Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα έρχεται με ποδήλατο, για να σώσουμε τις πόλεις μας

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας συνεχίζοντας την «Συμμαχία Αλληλεγγύης», σε συνεργασία με τα «My Market» ξεκινάει μια πρωτοβουλία για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε 19 πόλεις της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Πόλη με Ποδήλατο – Όμορφη Πόλη» και εστιάζει στη χρήση των ποδηλάτων μέσα στις πόλεις και στην υποστήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε σήμερα από τα Τρίκαλα και στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η κυρία Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας METRO AEBE

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:

Τα σχέδια για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ο νέος νόμος για την μικροκινητικότητα, οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σημαντικά αλλά αυτό που έχει σημασία πάνω απ’ όλα είναι να αλλάξουμε τη νοοτροπία. Το ποδήλατο είναι η λύση για ανθρώπινες πόλεις. Το ποδήλατο είναι σύνδεσή μας με τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας. Η ΚΕΔΕ είχε ξεκινήσει τη «Συμμαχία Αλληλεγγύης» με τα My Market για να βοηθήσουμε όσους μας είχαν ανάγκη λόγω της πανδημίας. Σήμερα, πιο αισιόδοξοι με το εμβολιαστικό τείχος να ορθώνεται, κοιτάμε μπροστά και συνεχίζουμε τις συνέργειές μας, αυτή τη φορά για να προωθήσουμε τη χρήση του ποδηλάτου σε όλη την Ελλάδα.
Με ορθοπεταλιές αλλάζουμε τις πόλεις μας και μαθαίνουμε να κινούμαστε οικολογικά άλλωστε «Πόλη με ποδήλατα είναι μια όμορφη πόλη»!

Δήλωση Δήμητρας Δασκαλάκη, Γενικής Διευθύντριας Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας METRO AEBE:

Η εταιρεία μας είναι πάντα στο πλευρό της ΚΕΔΕ και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την δράση για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτου στις πόλεις. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Πόλη με Ποδήλατο – Όμορφη Πόλη». Στόχος μας να εστιάσουμε στη χρήση των ποδηλάτων μέσα στις πόλεις και στην υποστήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας!

Πρόσφατα λάβαμε την πιστοποίηση «Επιχείρηση Φιλική προς το Ποδήλατο» της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατιστών και αναπτύσσουμε το πρώτο «φιλικό προς το ποδήλατο» δίκτυο στην Ελλάδα, τοποθετώντας πιστοποιημένες και ασφαλείς θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων στα κεντρικά μας γραφεία, τα κέντρα διανομής και επιλεγμένα καταστήματα My Market.
Αρχίσαμε από τα Τρίκαλα και θα συνεχίσουμε σε 19 πόλεις της Ελλάδας.

Πληροφορίες για την πρωτοβουλία «Πόλη με Ποδήλατο – Όμορφη Πόλη»

Η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας ΚΕΔΕ-My Market αφορά τους παρακάτω Δήμους / ημερομηνίες:

7 Ιουνίου Τρίκαλα

8 Ιουνίου Καρδίτσα

9 Ιουνίου Λάρισα

10 Ιουνίου Βόλος

21 Ιουνίου Ναύπλιο

22 Ιουνίου Τρίπολη

23 Ιουνίου Καλαμάτα

7 Ιουλίου Ρόδος

Τα My Market κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας «Πόλη με ποδήλατα – Όμορφη πόλη»

 • Ενημερώνουν για τα πλεονεκτήματα χρήσης του ποδηλάτου
 • Προσφέρουν δωρεάν έλεγχο ποδηλάτου και συμβουλές για ασφαλή μετακίνηση
 • Υλοποιούν τη δράση «Δίπλωμα Ποδηλάτου», δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά (ηλικίας 8 έως 12 ετών) να κατανοήσουν, με απλό τρόπο, την έννοια της ασφαλούς οδήγησης

 

ΙΕΝΕ: Η Προστασία του Περιβάλλοντος Προτεραιότητα για τη Στρατηγική και τις Δραστηριότητές του

 • PDF

Από την ίδρυση του το 2003 η προστασία του περιβάλλοντος ευρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης. Κυρίως μέσω της συστηματικής προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσα από σειρά μελετών και ειδικών εκδηλώσεων το ΙΕΝΕ έχει συμβάλλει στην δημιουργία θετικού κλίματος στην επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης. Με περισσότερες από 20 μελέτες και 40 ειδικές συναντήσεις με θέμα τις ΑΠΕ στην Ελλάδα αλλά και στην περιφέρεια της ΝΑ Ευρώπης το Ινστιτούτο έχει μεταφέρει διαχρονικά ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη προώθησης πολιτικών για την προώθηση των ΑΠΕ σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η χωροθέτηση μονάδων ΑΠΕ σε συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την αποφυγή οπτικής όχλησης και θορύβου αλλά και προστασίας της πανίδας και χλωρίδας σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές αναπτύχθηκαν εκτενώς σε πολλές ημερίδες και συνέδρια του Ινστιτούτου. Ειδική αναφορά υπήρξε στα Συμπόσια για τις ΑΠΕ που οργάνωσε επί σειρά ετών το ΙΕΝΕ στους Δελφούς και συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην διαμόρφωση του σημερινού νομικού πλαισίου.

Αναφερόμενος στην σημερινή ημέρα ο πρόεδρος του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταμπολής δήλωσε, «η προστασία του περιβάλλοντος είναι καθήκον όλων μας και η σημερινή ημέρα έρχεται ασφαλώς να μας υπενθυμίσει την μεγάλη ευθύνη που έχουμε να παραδώσουμε έναν βιώσιμο πλανήτη στις επόμενες γενιές. Η ενέργεια σε όλες της τις εκφάνσεις και η σωστή και η υπεύθυνη διαχείρισή της συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία της βιόσφαιρας. Όμως υπάρχει παράλληλα η ανάγκη για μια πλέον άμεσο κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση όλων μας στην διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος. Και αυτό δεν είναι υπόθεση μόνο της ενέργειας και των καθαρών μορφών της. Αφορά τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και τον τρόπο που αυτός συμπεριφέρεται στον δημόσιο χώρο.»

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος του ΙΕΝΕ υπογράμμισε: «Δυστυχώς η Ελλάδα σήμερα εξακολουθεί να καταγράφει αρνητικά ρεκόρ στους περισσότερους τομείς περιβαλλοντικής προστασίας με τις εκατοντάδες ανεξέλεγκτες χωματερές που λειτουργούν παράνομα σε όλη την χώρα, την έλλειψη βιολογικού καθαρισμού σε πολλές πόλεις και κοινότητες και την αδυναμία περιορισμού της ελεύθερης ρίψης παντός είδους απορριμμάτων μέσα στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Για να βελτιωθεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση η πολιτεία οφείλει να εντείνει τις προσπάθειες της στην περιβαλλοντική επιμόρφωση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα εισάγοντας το μάθημα της περιβαλλοντικής προστασίας σε όλες τις επαγγελματικές τάξεις».

 

ΜΕΓΑ Act Green: Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά.

 • PDF

Στη ΜΕΓΑ, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι συνειδητή αυτοδέσμευση που πηγάζει από την κουλτούρα της και τις αξίες της, εδώ και δεκαετίες. Ως ελληνική βιομηχανία, αλλά και ως μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη, η εταιρεία έχει αναγνωρίσει εξ’ αρχής τον ρόλο της στη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων. Γι’ αυτό, ήδη από το 1997, η ΜΕΓΑ καινοτομεί, δημιουργώντας το sensitive concept, σχεδιάζοντας καινοτόμα προϊόντα με επιλεγμένα, φιλικά υλικά, τόσο προς το δέρμα, όσο και προς το περιβάλλον: Σερβιετάκια EveryDay All-cotton, σερβιέτες EveryDay Sensitive, βρεφικές πάνες Babylino Sensitive, προϊόντα ακράτειας Sani Sensitive.

 

Σήμερα, η 100% ελληνική εταιρεία εντείνει περαιτέρω τις διαχρονικές προσπάθειές της για την προστασία του πλανήτη συνεχίζοντας την  αδιαπραγμάτευτη πορεία της προς τη βιωσιμότητα. Επιστρατεύει τόσο τη διεθνή, όσο την Ελληνική καινοτομία, που αναπτύσσεται στα εργαστήριά της και θέτει την τεχνογνωσία, τους πόρους και τις συνεργασίες της στην υπηρεσία του πλανήτη, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται στο πρόγραμμα βιωσιμότητας της ΜΕΓΑ ACT GREEN: Redesign – Reduce - Recycle.

Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα ACT GREEN, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντικτύπου βιωσιμότητας, μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των διαδικασιών και προϊόντων της (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).

Πιο συγκεκριμένα, η ΜΕΓΑ δεσμεύεται:

Με τον Επανασχεδιασμό (Redesign):

 • Στη μέγιστη δυνατή χρήση του βαμβακιού ως το βασικό υλικό των προϊόντων επαφής με το δέρμα έως το 2050.
 • Στη χρήση αποκλειστικά (100%) FSC πιστοποιημένης χαρτομάζας μέχρι το 2030.
 • Στη δημιουργία ενός νέου κύκλου ζωής των προϊόντων, μειώνοντας διαρκώς το αποτύπωμά τους.
 • Στη συνεχή ενημέρωση του κοινού για θέματα κυκλικής οικονομίας και επανασχεδιασμού ως μέρος της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Στη Μείωση (Reduce):

 • Των υλικών συσκευασίας κατά 10% σε όλα τα προϊόντα έως το 2030.
 • Των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% μέχρι το 2030 με στόχο τον μηδενισμό τους μέχρι το 2050.
 • Της χρήσης ενέργειας που είναι μη ανανεώσιμη. Συγκεκριμένα, δεσμεύεται στην αποκλειστική χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, παράγοντας πάντα περισσότερη από όση καταναλώνει, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία.
 • Του υδατικού της αποτυπώματος με κλιμάκωση των προσπαθειών την επόμενη δεκαετία. Μόνο την τελευταία διετία, κατάφερε να μειώσει κατά 13% την προηγούμενη την κατανάλωση νερού.

Στην Ανακύκλωση (Recycle):

 • Με τη χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε όλα της τα προϊόντα έως το 2023.
 • Με τη συνέχιση χρήσης χάρτινων συσκευασιών έως και 100% ανακυκλωμένο χαρτί.
 • Με την αύξηση χρήσης σακουλών από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 30% έως το 2030 και σε ποσοστό 50% έως το 2050.
 • Με την ανακύκλωση των πλαστικών αποκομμάτων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία και αξιοποίηση μέρους αυτών τους στις συσκευασίες της.
 • Με την οργάνωση και υποστήριξη εκστρατειών εκπαίδευσης του κοινού για την ανακύκλωση και δημιουργίας θετικού αντικτύπου μέσω ποικίλων δράσεων.

Η ΜΕΓΑ, με πλήρη συναίσθηση του ρόλου της απέναντι στην κοινωνία και το καταναλωτικό κοινό, στοχεύει στη διαχρονική υλοποίηση δράσεων και υιοθέτηση πολιτικών που δημιουργούν αξία, αφήνουν θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και προάγουν την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση.   

Ο κ. Κωνσταντίνος Βιτουλαδίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΓΑ, ανέφερε σχετικά: «Αφουγκραζόμαστε διαρκώς τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής και μεριμνούμε για να παράγουμε ασφαλή προϊόντα για τους καταναλωτές, πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Με το Πρόγραμμα «Act Green: Redesign – Reduce – Recycle» εντείνουμε τις προσπάθειές μας, λειτουργούμε υπεύθυνα και θέτουμε την τεχνογνωσία, τους πόρους και τις συνεργασίες μας στην υπηρεσία του πλανήτη. Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά και εργαζόμαστε με ήθος για τις επόμενες γενιές».


Η HSBC συνεργάζεται με το WRI και το WWF με στόχο την ενίσχυση νέας γενιάς λύσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

 • PDF

 

Η παγκόσμια πρωτοβουλία συνολικής αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποβλέπει σε μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης κλιματικής στρατηγικής της HSBC

H HSBC, σε συνεργασία με το World Resources Institute (WRI) και το WWF, ανακοίνωσαν τη συνεργασία Climate Solutions Partnership, η οποία επιδιώκει να καταστήσει εμπορικά βιώσιμες επιχειρήσεις και έργα που συμβάλουν στην αντιμετώπιση τη κλιματικής αλλαγής. Οι τρεις πυλώνες της συνεργασίας εστιάζουν σε: νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τεχνολογίες περιορισμού του άνθρακα, έργα που προστατεύουν και αποκαθιστούν τη βιοποικιλότητα και πρωτοβουλίες που βοηθούν στη μετάβαση του κλάδου της παραγωγής ενέργειας στην Ασία σε ανανεώσιμες πηγές.

Η πρωτοβουλία θα στηρίξει βιώσιμα έργα που σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη χρηματοδότηση λόγω της ανεπάρκειας των νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων, της έλλειψης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ή της έλλειψης κατάλληλων εργαλείων μέτρησης και απουσίας επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Η παγκόσμια πρωτοβουλία συνοδεύεται από την παροχή χρηματοδότησης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που θα διατεθούν από την HSBC για την ενίσχυση έργων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα για μια πενταετία. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της HSBC για το κλίμα, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2020. Η HSBC δεσμεύεται να ευθυγραμμίσει τις εκπομπές άνθρακα που παράγονται από το χαρτοφυλάκιο των πελατών της με το στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 ή και νωρίτερα. Φιλοδοξία της HSBC είναι να βοηθήσει τους πελάτες της στην πορεία τους προς τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα με πόσο που κυμαίνεται από 750 δισεκατομμύρια έως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2030. Η Τράπεζα δεσμεύτηκε, επίσης, να συνεργαστεί με φορείς από ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά και εκτός αυτού ώστε να επιταχύνει λύσεις που θα βοηθήσουν στην αποφυγή της καταστροφικής κλιματικής αλλαγής.

Η συνεργασία Climate Solutions Partnership θα απομακρύνει εμπόδια και θα παρέχει κίνητρα σε τρεις πυλώνες:

 • Επιχειρηματική καινοτομία: Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα συνεργασίας Impactio του WWF, η πρωτοβουλία θα βοηθήσει στο να αποκτήσουν οι επιχειρηματικές καινοτομίες κλίμακα, σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα επιχειρηματικής καινοτομίας (incubator) και επιτάχυνσης (accelerator).
 • Λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS- Nature-based solutions) και NBS Accelerator: Θα παράσχει υποστήριξη σε περισσότερα από 20 έργα παγκοσμίως για την προστασία και αναζωογόνηση υγροτόπων, δασών και μαγκρόβιων δασών και για την προώθηση της αειφόρου γεωργίας. Σε συνεργασία με ένα δίκτυο τοπικών εταίρων, αυτά τα έργα θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων μηδενικών εκπομπών, επιτρέποντας τη φυσική δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και ενισχύοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα σε αγορές που κινδυνεύουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.
 • Ενεργειακή μετάβαση: Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας/ ή προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας στο Μπαγκλαντές, την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία και το Βιετνάμ- χώρες οι οποίες μαζί καταναλώνουν το 35% της ενέργειας παγκοσμίως.

 

 

 

Ο CEO της HSBC Ελλάδας Peter Yeates δήλωσε: «Επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν δεσμευτεί ότι θα περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. H Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την τάση με την ενεργειακή μετάβαση να βρίσκεται μεταξύ των βασικών πυλώνων του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ενδιαφέρονται για έργα αειφορίας και για λύσεις βιώσιμης χρηματοδότησης.

Είναι, όμως, εξίσου σημαντικό να βρεθεί ο τρόπος ώστε να καταστούν οι καινοτόμες λύσεις αειφορίας εμπορικά βιώσιμες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα περιορίσει τα εμπόδια χρηματοδότησης και η παροχή πρόσβασης στο ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηματοδοτικών πόρων θα αποτελέσει άλλον ένα σημαντικό παράγοντα για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Η συγκεκριμένη συνεργασία με το WRI και το WWF είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να συνεισφέρει στην επιτάχυνση της πορείας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η συνεργασία αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της HSBC να καταστήσει εμπορικά βιώσιμες λύσεις που προωθούν τη μετάβαση σε μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών».

Ο Manish Bapna, Interim President και CEO, του WRI τόνισε:
«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα και τους πόρους ώστε να προωθήσουν κλιματικές λύσεις και πολιτικές που θα θέσουν τον πλανήτη προς μια πορεία συμπερίληψης και βιωσιμότητας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε με την HSBC και το WWF σε αυτήν τη δυναμική νέα συνεργασία που θα αξιοποιήσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε οργανισμού. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε πιο μπροστά από ότι ο καθένας μόνος του».

Η Tanya Steele Chief Executive της WWF-UK είπε:
«Η HSBC βρίσκεται στη διαδικασία ευθυγράμμισης του δανεισμού που παρέχει και των επενδύσεών της με έναν βιώσιμο κόσμο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα επιταχύνουμε την πρόοδο που σημειώνει η Τράπεζα, ενισχύοντας τις καθαρές, ανανεώσιμες τεχνολογίες και τις λύσεις που βασίζονται στη φύση - μερικά από τα βασικά δομικά στοιχεία προς ένα μέλλον μηδενικών καθαρών εκπομπών».

 

Στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για την Αστυπάλαια

 • PDF

 

 

Η Deolitte Ελλάδος ανακοίνωσε το στρατηγικό της πλάνο για την Αστυπάλαια, με στόχο την ανάδειξη των προοπτικών που υπάρχουν στις περιφερειακές οικονομίες της Ελλάδας

Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε μέσω της συνεργασίας της Deloitte με την Axion Hellas και στόχος της συνεργασίας τους ήταν η δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου για βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη που θα μετατρέψει το νησί σε έναν οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο προορισμό για κατοίκους και τουρίστες.

Προς το σκοπό αυτό, η Deloitte ανέπτυξε, αφιλοκερδώς, μια ολοκληρωμένη μελέτη που καθόρισε την κατεύθυνση για τη μελλοντική ανάπτυξη του νησιού, και έθεσε σαφείς προτεραιότητες και στρατηγικούς στόχους για την εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου και βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης αποτελείται από 4 πυλώνες:

 

 • Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών

 • Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών μεταφορών

 • Αναβάθμιση υποδομών υγείας, πρόνοιας & κοινωνικής μέριμνας

 • Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση
 • Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Πολεοδομική χωροθέτηση & οικιστική ανάπλαση
 • Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών & ενίσχυση προσβασιμότητας

 

 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας
 • Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
 • Ενίσχυση και ανάπτυξη πρωτογενούς & δευτερογενούς τομέα
 • Αναβάθμιση & προώθηση τουριστικού προϊόντος

 

 • Βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος
 • Προστασία βιοποικιλότητας & φυσικού ανάγλυφου
 • Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης μέσω ανάπτυξης πράσινων τεχνολογιών
 • Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης & ανακύκλωσης
 • Υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής / αντιπυρικής προστασίας  & προστασίας από τη διάβρωση των ακτών
 • Προστασία & ανάδειξη χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς

 

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση δικτύων
 • Επιμόρφωση και κατάρτιση τοπικής κοινωνίας σε νέες τεχνολογίες & ψηφιακά μέσα
 • Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ενίσχυση υπηρεσιών με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων

 

Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης είναι ένα πενταετές πλαίσιο που στοχεύει στην παροχή ενός κοινού οράματος για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις μεταξύ βασικών ενδιαφερομένων (π.χ. τουριστικές επιχειρήσεις, κοινότητες δήμων, κάτοικοι, κυβέρνηση). Επιπλέον, η στρατηγική θα συμβάλει στην καθοδήγηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της Αστυπάλαιας και θα επιτρέψει την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ευημερία και ευημερία για τις κοινότητές της.

 

 

Coca-Cola / Future Loading

 • PDF

Τι είναι το Future Loading

Το Future Loading είναι μια κοινωνική πρωτοβουλία, που πραγματοποιεί η Coca-Cola στην Ελλάδα μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείου Τουρισμού, ΣΕΤΕ, ΕΦΕΤ. Στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η  πανδημία και να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα με ασφάλεια.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 με εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των εν λόγω επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, τα οποία υποστήριξαν την ασφαλή λειτουργία τους, την ένταξή τους στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, την προσέλκυση πελατών και την ενσωμάτωση των αρχών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Στον 1o κύκλο του προγράμματος, περισσότερες από 100 επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν και επωφελήθηκαν από τα 16 δωρεάν εργαλεία της πλατφόρμας, τα οποία σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με σημαντικές εταιρείες και οργανισμούς: εταιρεία πιστοποίησης TÜV Austria, ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Coca-Cola Τρία Έψιλον με το πρόγραμμα #Youth Empowered: The HoReCa Edition,  efood, Found.ation, Avocado,  Pobuca, Google, Notice Content and Services (HO.RE.CA OPEN, FnB Daily), Αθηνόραμα, Hotelbrain Group, Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδης και ΕΦΕΤ.

Στον 2ο κύκλο του προγράμματος, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο 2021, το πρόγραμμα επεκτάθηκε  για να συμβάλλει στην ασφαλή επαναλειτουργία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας, μέσα από παροχή δωρεάν εξοπλισμού και χρήσιμων εργαλείων. Περισσότερες από 200 επιχειρήσεις του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας επωφελήθηκαν από τα εργαλεία του προγράμματος, λαμβάνοντας δωρεάν συσκευές καθαρισμού αέρα και πρόσβαση σε δωρεάν εργαλεία Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας, που θα συμβάλλουν στην ασφαλέστερη επανεκκίνησή και προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες.

Σημείωση: Ο 2ος κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Για την έγκριση των αιτήσεων και την επιλογή των επωφελούμενων επιχειρήσεων τηρήθηκε αυστηρή σειρά προτεραιότητας.


Διαδραστικό σύστημα ψηφιακής παρουσίασης του Εθνικού Ύμνου και των Ελλήνων Αγωνιστών του 1821 από την Τράπεζα Πειραιώς και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

 • PDF

Η Τράπεζα Πειραιώς εμπλουτίζει το πολύπλευρο Επετειακό της Πρόγραμμα Δράσεων, για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κορυφαίους φορείς και προσωπικότητες από τους χώρους του Πολιτισμού, των Τεχνών, της Επιστήμης, της Έρευνας και της Τεχνολογίας.

Ένας από τους κεντρικούς στόχους του Προγράμματος είναι η διάχυση της ιστορικής γνώσης στο ευρύ κοινό και η άμεση επαφή των νέων με τα τεκμήρια της ιστορίας και του πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), προχώρησε στον σχεδιασμό ενός καινοτόμου διαδραστικού συστήματος για την ευρεία προβολή ιστορικού υλικού με επίκεντρο τον Εθνικό μας Ύμνο και τους Ήρωες και τις Ηρωίδες του 1821. Μέσω της εν λόγω καινοτομίας, με την αξιοποίηση εξελιγμένης ψηφιακής τεχνολογίας, επιτυγχάνεται η προώθηση της ιστορικής γνώσης και η εξοικείωση του κοινού με προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές στα πεδία του Πολιτισμού και της Επιστήμης.

Σημειώνεται ότι το ΙΤΕ αποτελεί έναν καταξιωμένο εκπαιδευτικό και τεχνολογικό φορέα με μεγάλη εμπειρία στην παροχή προϊόντων τεχνολογίας και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ποικίλους τομείς, όπως η αρχαιολογία και η οικολογία.

Το διαδραστικό σύστημα τοποθετήθηκε στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων της Τράπεζας Πειραιώς, όπου μέσω μιας οθόνης αφής και ενός χειροκίνητου μοχλού, το κοινό μπορεί να περιηγηθεί στο ψηφιακό ιστορικό υλικό. Η Τράπεζα έχει μεριμνήσει και για τρία αντίστοιχα διαδραστικά συστήματα, τα οποία είναι φορητά προκειμένου να αξιοποιούνται στις εκθέσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Επετειακού της Προγράμματος.

Στο διαδραστικό σύστημα, με χρήση του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του ΙΤΕ, παρουσιάζεται η ανατύπωση του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν», πλαισιωμένου από επιπλέον πολυμεσικό πληροφοριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 • Βιογραφικά, προσωπογραφίες των Αγωνιστών του 1821 και στοιχεία για τους δημιουργούς του Εθνικού Ύμνου: τον ποιητή Διονύσιο Σολωμό και τον συνθέτη Νικόλαο Χαλικιόπουλο – Μάντζαρο
 • Ο Εθνικός Ύμνος στην ελληνική νοηματική γλώσσα, όπως αποδόθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), με την οποία η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί άριστη συνεργασία
 • Ξυλογραφίες των Αγωνιστών που έχει φιλοτεχνήσει ο σπουδαίος εικαστικός Γιάννης Ψυχοπαίδης και συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση του Εθνικού Ύμνου από την Τράπεζα Πειραιώς
 • Οι εφτά πρώτες στροφές του Εθνικού Ύμνου στην αγγλική γλώσσα. Η μετάφραση έγινε από τον Rudyard Kipling και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1918 στην Daily Telegraph
 • Ενημερωτικό κείμενο, σε ελληνικά και αγγλικά, και βίντεο αναφορικά με τις επετειακές δράσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Η σύνταξη των βιογραφικών πραγματοποιήθηκε με άντληση πληροφοριών από έγκυρες πηγές όπως η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (ΙΕΕΕ) - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ) και δύο εκδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς που σχεδιάστηκαν και παράγονται στο πλαίσιο του Επετειακού της Προγράμματος:

 

 • την πρωτότυπη έκδοση «Το 1821 και οι πρωταγωνιστές του» σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
 • την ποιητική Ανθολογία «Χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά! Ο Αγώνας του Εικοσιένα στην Ελληνική και Ξένη ποίηση» σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Τάκης Σινόπουλος - Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης»

Ο ΟΠΑΠ υλοποιεί νέες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας

 • PDF

Συνεχίζεται η ενεργή συνεισφορά προς το σύστημα δημόσιας υγείας – Δράσεις για τη στήριξη του δικτύου καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY

Ο ΟΠΑΠ υλοποιεί πάλι νέες δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και προχωρεί στην επόμενη φάση των πρωτοβουλιών του. Συγκεκριμένα, για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, ο ΟΠΑΠ πραγματοποιεί δωρεά υλικού και εξοπλισμού για την κάλυψη άμεσων και πιεστικών αναγκών των υγειονομικών αρχών και νοσοκομειακών μονάδων.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων για τη στήριξη του δικτύου των συνεργατών της, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την αναστολή των δραστηριοτήτων των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY.

500.000 μάσκες και εξοπλισμός πρώτης ανάγκης σε τρία νοσοκομεία

Με στόχο να συμβάλει περαιτέρω στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας και να ενισχύσει το έργο των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας, ο ΟΠΑΠ στηρίζει άμεσα τους αρμόδιους φορείς, με τη δωρεά 500.000 μασκών χειρουργείου και εξοπλισμού πρώτης ανάγκης, για χρήση από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων. Η δωρεά του ΟΠΑΠ κατευθύνθηκε στο μηχανισμό στήριξης που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Υγείας και αφορά τρία νοσοκομεία.

Στο πλαίσιο αυτό, 350.000 μάσκες παραδίδονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, το οποίο αποτελεί ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. Ακόμη, 90.000 μάσκες θα παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και 60.000 μάσκες θα παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». Καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες του νοσοκομείου «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», παραδίδονται επίσης σε αυτό αιμοδυναμικά μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων και μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων, που είναι κατάλληλα για χρήση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, χειρουργεία και θαλάμους νοσηλείας, μεταξύ άλλων.

Η δωρεά αυτή αποτελεί μία ακόμη δράση στήριξης της δημόσιας υγείας από τον ΟΠΑΠ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το έργο της ολικής ανακαίνισης των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας. Έχοντας επενδύσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ, ο ΟΠΑΠ έχει ήδη ολοκληρώσει το 80% της ανακαίνισης των νοσοκομείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». Συνολικά, έχουν παραδοθεί 25 έργα ανακαίνισης, που αναβαθμίζουν τις υποδομές των δύο νοσοκομείων. Σε αυτές περιλαμβάνεται υπερσύγχρονη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων, που επιτρέπει την αντιμετώπιση κρουσμάτων κορωνοϊού.

Επίσης, με την αρωγή του ΟΠΑΠ, το Χαμόγελο του Παιδιού ανακατεύθυνε τις κινητές μονάδες που αξιοποιούνται για το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής «ΟΠΑΠ στη Γειτονιά», θέτοντας τις στην διάθεση του συστήματος υγείας, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ και η doctoranytime, μέλος του προγράμματος επιχειρηματικότητας ΟΠΑΠ Forward, καλούν όσους έχουν ανάγκη να συμβουλευτούν γιατρό αυτή την περίοδο, να χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή υπηρεσία «συνομιλία με γιατρό οnline». Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης, που αξιοποιεί το δίκτυο πιστοποιημένων γιατρών-συνεργατών της doctoranytime. Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα έχει χρησιμοποιηθεί από 50.000 επισκέπτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με τον COVID-19.

Σημειώνεται, ότι για τον νέο κύκλο του προγράμματος ΟΠΑΠ Forward, το οποίο στηρίζει τις αναπτυξιακές προσπάθειες δυναμικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και προστιθέμενης αξίας για  την οικονομία, προτεραιότητα θα δοθεί στη συμμετοχή εταιρειών που στηρίζουν ενεργά τις προσπάθειες της πολιτείας και του δημόσιου συστήματος υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Αυτή την περίοδο διεξάγεται διαδικασία αξιολόγησης των εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα».

Ειδικές δράσεις στήριξης για τους συνεργάτες του δικτύου του ΟΠΑΠ

Λόγω της πανδημίας, η δραστηριότητα των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY έχει ανασταλεί από τις 14 Μαρτίου, με τους συνεργάτες του δικτύου της εταιρείας να είναι μεταξύ των πρώτων που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Σημειώνεται ότι το εμπορικό δίκτυο του ΟΠΑΠ καλύπτει περίπου 4.500 σημεία πώλησης, που απασχολούν περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους, σε όλη την Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή, ο ΟΠΑΠ ανέλαβε στοχευμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του δικτύου του, ενισχύοντας το μηχανισμό συστηματικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες του και υλοποιώντας ενέργειες και μέτρα για την ανακούφισή τους. Μεταξύ άλλων, ενεργοποιήθηκε πλέγμα δράσεων οικονομικής ελάφρυνσης των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY, όπως αναστολή βραχυπρόθεσμων πληρωμών, μέτρα περιορισμού λειτουργικού κόστους, αναστολή αποπληρωμής κατασκευαστικών δανείων που δόθηκαν από την εταιρεία για την ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό καταστημάτων κ.ά.

Επιπλέον, η εταιρεία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη στήριξή της προς τους συνεργάτες της, προετοιμάζοντας μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για την επόμενη μέρα, με στόχο να καλυφτούν οι ιδιαίτερες ανάγκες όλων των πρακτορείων. Παράλληλα, υποστηρίζει μέσω ενεργειών συνεχούς ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών το σύνολο των συνεργατών της, σε σχέση με την αξιοποίηση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.

 

Νέα δωρεά 5.500 αντιδραστηρίων στο "ΘΡΙΑΣΙΟ" από τον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 • PDF
 • Τα ΕΛΠΕ παραμένουν δίπλα στα δοκιμαζόμενα νοσοκομεία της χώρας
 • 3.000.000 ευρώ σε δομές Υγείας και Πρόνοιας της Δυτικής Αττικής

Από την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στέκεται σταθερά και αδιάλειπτα δίπλα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης ύψους 8.000.000, που ενισχύει τη δυναμικότητα των νοσοκομείων και θωρακίζει τη δημόσια υγεία.

Για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ανάγκες της Δυτικής Αττικής και πιο συγκεκριμένα του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας "ΘΡΙΑΣΙΟ", στο οποίο ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πραγματοποιεί νέα προσφορά 5.500 αντιδραστηρίων, για διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Όμιλος έχει ήδη προσφέρει 4 πλήρη συστήματα μοριακής ανίχνευσης του ιού SARS CoV-2 και 20 αναπνευστήρες προηγμένης τεχνολογίας για την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στα νοσοκομεία "ΘΡΙΑΣΙΟ" και "ΑΤΤΙΚΟΝ".

Από την έναρξη της πανδημίας, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη αναγκών σε δομές υγείας και πρόνοιας της Δυτικής Αττικής, με τις δωρεές εξοπλισμού και αναλωσίμων προς τους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας- Ειδυλλίας και Μεγαρέων, καθώς και προς τα νοσοκομεία "ΑΤΤΙΚΟΝ", "ΘΡΙΑΣΙΟ", "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" να ανέρχονται στα 3.000.000 ευρώ.

Η Lidl Ελλάς «ανοίγει τον δρόμο» για ένα καλύτερο αύριο

 • PDF

Η δέσμευση της Lidl Ελλάς για ένα καλύτερο αύριο αποτυπώνεται στη νέα της 360ο καμπάνια, αναδεικνύοντας δημιουργικά τους τρεις βασικούς πυλώνες υπευθυνότητας της εταιρίας: την εθνική οικονομία, το περιβάλλον, την κοινωνία των πολιτών.

Εδώ και πολλά χρόνια, μένοντας πιστή στις αξίες και τη φιλοσοφία της, η Lidl Ελλάς προσπαθεί να δημιουργεί ένα καλύτερο αύριο με στόχο την ανάπτυξη της χώρας, σε κάθε επίπεδο. Και όπως οφείλει κάθε ηγέτης, έτσι και η Lidl Ελλάς δεσμεύεται να δείχνει πάντα τον δρόμο που οδηγεί σε μία καλύτερη επόμενη μέρα.

Αυτός είναι και ο ρόλος τον οποίο προσπαθεί να προβάλλει μέσω της νέας καμπάνιας: η Lidl Ελλάς υπηρετεί τον τόπο μας, μη διστάζοντας να αναλάβει την ευθύνη της απέναντι σε όσους και όσα την χρειάζονται, γιατί μόνο έτσι θα συνεχίσει να προχωράει μπροστά.

Στην τηλεοπτική ταινία κάθε κίνηση που κάνουν οι ήρωες, καθημερινοί άνθρωποι ή οι άνθρωποι της Lidl Ελλάς, συνδέεται με την επόμενη, δημιουργώντας μία μοναδική διαδρομή. Τη διαδρομή που ανοίγει τον δρόμο για το καλύτερο μέλλον του τόπου μας. Κάθε μικρή ιστορία, είναι ένα κομμάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που μας πάει πάντα ένα βήμα μπροστά, προς ένα καλύτερο μέλλον.

Η καμπάνια απλώνεται σε όλα τα παραδοσιακά και νέα διαφημιστικά μέσα και για την υλοποίησή της χρειάστηκε συντονισμός πολλών ομάδων: οι άνθρωποι της Lidl Ελλάς με τη στρατηγική επικοινωνίας, οι άνθρωποι της διαφημιστικής εταιρίας The Newtons Laboratory με τη δυνατή ιδέα, οι άνθρωποι της Filmiki Productions με τον συντονισμό της παραγωγής, ο σκηνοθέτης Augusto Fraga που απέδωσε την ιστορία μέσα από τη δική του ματιά και ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος που δημιούργησε την πρωτότυπη μουσική σύνθεση και κατάφερε μέσω αυτής να μεταφέρει τον δυναμισμό που ταιριάζει σε μια ταινία που αλλάζει το αύριο.

Ελληνικά Πετρέλαια: 7 χρόνια "Η ενέργεια για ζωή...ταξιδεύει" σε απομακρυσμένες περιοχές

 • PDF

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "Η Ενέργεια για ζωή...ταξιδεύει", για 7η συνεχή χρονιά, υλοποιείται σε συνεργασία με την "ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ" και έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων, που ζουν σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του φυσικού και ζωικού πλούτου. Με τη συνεργασία ΜΚΟ, μουσείων, πανεπιστημίων, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών ομάδων, ινστιτούτων και φορέων έχει ταξιδέψει συνολικά σε 61 προορισμούς υλοποιώντας 432 εργαστήρια σε 12.302 μαθητές. Το 2019 επωφελήθηκαν 2.322 μαθητές από 13 απομακρυσμένες περιοχές, ενώ επιπλέον των εκπαιδευτικών προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν δωρεές πετρελαίου θέρμανσης σε 5 σχολικές μονάδες, δωρεές ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας Ιθάκης, Σάμης Κεφαλλονιάς, Παραμυθιάς και Φιλιππιάδας και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη του Γυμνασίου Δονούσας.


Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τις επιχειρήσεις της Τέχνης και του Πολιτισμού

 • PDF

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι σταθερά δεσμευμένη στην υποστήριξη της Τέχνης και του Πολιτισμού πιστεύοντας ότι αποτελούν ζωτικό μέρος της κοινωνικής αλλά και της οικονομικής ζωής της χώρας. Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία όπου οι συνθήκες της πανδημίας έχουν πλήξει δραματικά τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της πολιτιστικής δραστηριότητας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η Τράπεζα στέκεται δίπλα τους και τους στηρίζει ολοκληρωμένα ώστε να περιορίσουν τις συνέπειες της κρίσης και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δημιουργική τους προσφορά.

Με αυτό το στόχο, η Τράπεζα προσφέρει μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων προνομιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένων, με το «Πειραιώς Culture & Creativity 360°» που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του Πολιτισμού.

Ειδικότερα απευθύνεται σε   Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Πολιτισμού. Ενδεικτικά: Δραστηριότητες Μουσείων, Επιχειρήσεις Θεάματος, Εκδόσεις, Εκτυπώσεις, Ιστορικοί & Εκθεσιακοί Χώροι κ.α.

Το πρόγραμμα προσφέρει:

 • Αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησης για τις καθημερινές της συναλλαγές:
  • Δωρεάν  το πρώτο καρνέ επιταγών
  • Δωρεάν Επεξεργασία Επιταγών Έκδοσης Πελατών  - Ιδιωτών & Ατομικών Επιχειρήσεων
  • Δωρεάν Ακύρωση Ιδιωτικών Επιταγών
  • Δωρεάν έκδοση Τραπεζικών Επιταγών σε διαταγή του ιδίου ή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου (σε Ευρώ που διακινούνται εντός Ελλάδας)
  • Δωρεάν εταιρική χρεωστική κάρτα Business Debit (νέες εκδόσεις)
  • Δωρεάν συνδρομή για  τον 1ο χρόνο με κάθε νέα έκδοση Εταιρικής Πιστωτικής Κάρτας:
  • Φυσικά Πρόσωπα:  Business Credit Card
  • Νομικά Πρόσωπα: Εταιρική Πιστωτική Κάρτα Διευκόλυνσης
   • Δωρεάν διενέργεια μισθοδοσίας  για  ένα  έτος και προνόμια  για  το προσωπικό της επιχείρησης
   • Εισπράξεις από κάρτες μέσω POS
   • Δωρεάν παροχή σας ενσύρματου τερματικού για το πρώτο έτος με προϋπόθεση τζίρου τα €12.000, για νέες αιτήσεις απόκτησης τερματικού
   • Εξατομικευμένη  τιμολόγηση αποδοχής καρτών
    • Ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης με προϊόντα & υπηρεσίες:
     • Χρηματοδότηση μέσω εγγυοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Φορείς.
     • Έκπτωση 50% στη δαπάνη εξέτασης αιτήματος χρηματοδότησης  έως 31/12/21
     • Για τους 100 πρώτους πελάτες που θα αιτηθούν χρηματοδότηση στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, θα καλύπτεται το κόστος υποβολής επενδυτικού φακέλου έως €500
     • “Ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης» για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα
     • Υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο της Τράπεζας
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης μέσω:
  • Δυνατότητας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow business
  • Δυνατότητας  συμμετοχής  στο πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά»,  το καινοτόμο πρόγραμμα που στηρίζει δυναμικά σας μικρές επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία κάθε γειτονιάς σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας σας προνόμια χωρίς καμία επιβάρυνση.
  • Εξασφάλιση της επιχείρησης από κινδύνους μέσα από σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης

 

Κορπή: Ενισχύει τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας για το 2018

 • PDF

Τον απολογισμό των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας της προηγούμενης χρονιάς, αλλά και τα επόμενα βήματα με άξονα την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρουσίασε το φυσικό μεταλλικό νερό Κορπή κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής εκδήλωσης.

Υouthempowered.gr από την Coca-Cola Τρία Έψιλον: Ξεκίνησε η δωρεάν, διαδραστική πλατφόρμα e-learning που προετοιμάζει τη νέα γενιά για την αγορά εργασίας

 • PDF

Η νέα γενιά, στην προσπάθειά της να ενταχθεί στη σύγχρονη αγορά εργασίας, έχει πλέον στη διάθεσή της την πλατφόρμα e-learning του προγράμματος YOUTH Empowered από την Coca-Cola Τρία Έψιλον.

 

Τα δίκτυα CSR εκπροσωπούνται στη EU Multi-Stakeholder Platform

 • PDF

Το CSR Europe, εθνικός εταίρος του οποίου είναι το CSR HELLAS, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, ως ένα από τα 28 συνολικά μέλη της πολύ-συμμετοχικής πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών (multi-stakeholder platform) για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Ιnstant Network & Instant Classroom από τη Vodafone

 • PDF

Η Vodafone πιστή στη φιλοσοφία «Connecting For Good» αυτή τη στιγμή υλοποιεί 5 κύριες δράσεις με έμφαση στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων.

Wind: Στηρίζει την ένωση "Μαζί για το Παιδί" μέσω του Μαραθωνίου της Αθήνας

 • PDF

Με μήνυμα «Δείξε το Δρόμο. Δείξε ποιος είσαι» η WIND, Επίσημος Χορηγός του Μαραθωνίου της Αθήνας και Ονομαστικός Χορηγός των Αγώνων Δρόμου 5 &10 χλμ, συμμετέχει για 7η χρονιά στην κορυφαία αθλητική, και όχι μόνο, διοργάνωση και στηρίζει την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» .

Cosmote: Επενδύει στους νέους με τη ρομποτική και τo S.T.E.M

 • PDF

Ξεκίνησαν οι συμμετοχές για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018, για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου,

Αναδείχθηκαν οι νικητές των Βραβείων LafargeHolcim 2017 στην περιφέρεια της Ευρώπης

 • PDF

Οι ημέρες που η αειφορία ενός κατασκευαστικού έργου ήταν ζήτημα ad hoc μέτρων έχουν παρέλθει – η αειφόρα κατασκευή έχει γίνει πλέον συστηματική και εξειδικευμένη.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

J

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

JA Teline IV

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

JA Teline IV

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

JA Teline IV

ΒΙΟΜΑΖΑ

Avatar