joomla templates Energy Invest

"Επενδύουμε στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον"

Wed03202019

Back ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ Συνεντεύξεις Νίκη Φούντα: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

Νίκη Φούντα: «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

  • PDF

Η εισηγήτρια της Δημοκρατικής Αριστεράς για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Νίκη Φούντα, τοποθετήθηκε κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής και επί της αρχής καταψήφισε το εν λόγω νομοσχέδιο. Τα βασικά σημεία της ομιλίας της συνοψίζονται ως εξής: Η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική μεταρρύθμιση για τα ενεργειακά πράγματα της χώρας. Αντί αυτού, αποτέλεσε μια μεγάλη «επανάσταση» που ματαιώθηκε λόγω πολιτικών επιλογών, παλινωδιών και  κακών χειρισμών.

Στην χώρα μας απούσες είναι δύο απαραίτητες συζητήσεις που θα έπρεπε να «τρέχουν» παράλληλα, σήμερα περισσότερο από ποτέ: αυτή της εξοικονόμησης ενέργειας κι αυτή του ενεργειακού μείγματος, των στρατηγικών επιλογών της ενεργειακής μας πολιτικής. Η εθνική ενεργειακή αυτή πολιτική οφείλει να αντιμετωπίζει ζητήματα εξυγίανσης της αγοράς ενέργειας, προσέλκυσης νέων επενδύσεων, προστασίας των καταναλωτών και μακροπρόθεσμης αναστροφής της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Οι μέχρι σήμερα ληφθείσες πρωτοβουλίες όμως, όπως κι αυτές που προβλέπονται στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, είναι άτολμες και αποσπασματικές, ενώ πολλές φορές δεν ακολουθούν ευρωπαϊκά ενεργειακά πρότυπα.

 

Από το ενεργειακό προφίλ και την ενεργειακή στρατηγική για τη βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας θα φανεί το κατά πόσο η Ελλάδα θα καταφέρει να μετατραπεί σε υπολογίσιμη ενεργειακή δύναμη και μακροπρόθεσμα σε ενεργειακό κόμβο. Ο καθορισμός του βέλτιστου ενεργειακού μίγματος θα έπρεπε να εντάσσεται σε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, συμβατό με οικολογικές και κοινωνικές επιταγές και φυσικά λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή οικονομική συνθήκη και τις δυνατότητες αλλά και τις υποχρεώσεις των εγχώριων ενεργειακών φορέων.

Τη στιγμή που ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά, χώρες που δεν έχουν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, όπως η Φινλανδία ή η Δανία, εξετάζουν την καθολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2050, το δικό μας ενεργειακό μίγμα παραμένει δέσμιο του λιγνίτη και του λιθάνθρακα, ενώ οι δαπάνες που η χώρα μας θα κληθεί −και ορθώς− να καταβάλει για τις εκπομπές CO2 θα αυξηθούν για το 2013 κατά 280 εκ. ευρώ.

Οι ΑΠΕ μπορούν να προσφέρουν:

•           Δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, θέσεων εργασίας εξειδικευμένης από επιστημονικό προσωπικό της χώρας και νέους ανθρώπους.

•           Εξοικονόμηση πόρων σε τομείς όπως η υγεία.

•           Αντιστροφή των τάσεων οικολογικής υποβάθμισης.

•           Και κυρίως αποκέντρωση, και άρα τον «εκδημοκρατισμό» του ελέγχου της παραγωγής ενέργειας.

Θεωρούμε σημαντικό να προωθηθεί η κοινωνικά δικαιότερη αποκεντρωμένη παραγωγή που να στηρίζεται στο δίπολο αυτοπαραγωγή-ιδιοκατανάλωση. Καμιά επένδυση δεν θα πρέπει να νοείται ότι έχει μοναδικό στόχο τη μεταπώληση ενέργειας σε απαγορευτικές τιμές στο δίκτυο της ΔΕΗ σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Κρυβόμενη πίσω από το σίγουρα περίπλοκο ζήτημα του ελλείμματος του  ΛΑΓΗΕ, η κυβέρνηση έχει καταφέρει να υπονομεύσει έναν δυναμικό τομέα έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Όλες οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος: επιβολή τελών, μείωση ταριφών για τις επενδύσεις ΑΠΕ και χρονική σύντμηση προθεσμιών. Προφανώς, υπάρχει ανάγκη για μείωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ και προστασία των καταναλωτών. Ενδεικτικά είχαμε προτείνει νέες χαμηλότερες ταρίφες (πχ 0,11 €/kWh) για νέες αιτήσεις και υφιστάμενες που δεν έχουν πάρει όρους σύνδεσης, ως ένα σταθερό επενδυτικό-αναπτυξιακό πλαίσιο.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι η φωτογραφική τροπολογία, που έχει κατατεθεί από κυβερνητικούς βουλευτές, και επί της ουσίας ισοδυναμεί με την επιβράβευση της παραγωγής ακριβής ενέργειας, δεν πρέπει να γίνει σε καμιά περίπτωση αποδεκτή από τον Υπουργό ΠΕΚΑ καθώς:

•           Θα επιβαρύνει υπέρμετρα τον κρατικό προϋπολογισμό, τον ΛΑΓΗΕ και τελικά τους καταναλωτές μέσω ΕΤΜΕΑΡ.

•           Θα εισαγάγει περαιτέρω στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας

•           Θα υπονομεύσει περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον στις ΑΠΕ

•           Θα ενισχύσει τις εύλογες αιτιάσεις για αδιαφανή θέσπιση προνομιακών επενδυτικών καθεστώτων για λίγους εκλεκτούς

Με δική μας τροπολογία ζητάμε οι συμβάσεις των εν λόγω φωτοβολταϊκών επενδύσεων να συνάπτονται με  την τιμή αναφοράς που ισχύει κατά την ημερομηνία της δήλωσης ετοιμότητας για σύνδεση. Εδώ θα φανεί αν η κυβέρνηση επιθυμεί όντως άρση των στρεβλώσεων και αν την ενδιαφέρει ο εξορθολογισμός του ΛΑΓΗΕ. Τέλος, επισημάναμε αρνητικά κάτι που επαναλαμβάνεται στο σύνολο του νομοσχεδίου: το επιχείρημα ότι οι στόχοι από ΦΒ έχουν υπερκαλυφθεί. Οι στόχοι δεν οφείλουν να καλύπτονται αλλά να υπερβαίνονται. Χρειαζόμαστε τη δέσμευση η επίτευξη από ΑΠΕ το 2020 να είναι 40% και με ορίζοντα το 2050 να μπορούμε να μιλάμε για πλήρη  απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο σχολιασμός θα συνεχιστεί στη συζήτηση επί των άρθρων. Ωστόσο ένα σχέδιο νόμου που αντιμετωπίζει τις ΑΠΕ ως πρόβλημα και όχι ως μοχλό ανάπτυξης και ως ευκαιρία εξόδου από την κρίση, ένα νομοσχέδιο αποσπασματικό που θέλει να μιλήσει για ενεργειακό μίγμα εκτός ενεργειακού σχεδιασμού, δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

J

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

JA Teline IV

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

JA Teline IV

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

JA Teline IV

ΒΙΟΜΑΖΑ

Avatar