joomla templates Energy Invest

"Επενδύουμε στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον"

Wed03202019

Back ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝ. ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηλιακή Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Οικιακός - Κτιριακός Τομέας VOLTERRA: Αύξηση πωλήσεων 64,8% το 2016

VOLTERRA: Αύξηση πωλήσεων 64,8% το 2016

  • PDF

Θετικά ατενίζει το μέλλον η Volterra καθώς το 2016 "έκλεισε" με αύξηση πωλήσεων 64,8% ενώ αναμένει την υιοθέτηση μέτρων για την πλήρη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα οικονομικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών: O Όμιλος και η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση πραγματοποίησε έσοδα από εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας € 28.141.693 (2015: € 17.074.141) Κόστος πωλήσεων: Για τη χρήση 2016 το εν λόγω κονδύλι σε επίπεδο Ομίλου και εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 25.084.289 (2015:€ 15.633.557).

Το αποτέλεσμα της χρήσης 2016 μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε επίπεδο Ομίλου σε κέρδη ποσό € 1.139.583 (2015: κέρδη € 565.955) και για την εταιρεία σε κέρδη ποσό € 1.270.753 (2015: κέρδη € 715.056).

Κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού: Σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονται σε ποσό € 8.699.194 (2015: € 5.733.041) εκ των οποίων ποσό € 6.789.447 (2015: € 3.861.711) αφορά σε Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις και ποσό € 1.909.747 (2015: € 1.871.330) αφορά σε Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα. Αντίστοιχα για την εταιρεία ανέρχονται σε ποσό € 8.457.883 (2015: € 5.376.227) εκ των οποίων ποσό € 6.611.802 (2015: € 3.940.237) αφορά σε Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις και ποσό € 1.846.081 (2015: € 1.435.990) αφορά σε Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα. Ίδια κεφάλαια: Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου στις 31/12/2016 ανέρχεται σε € 6.173.942 (2015: € 5.043.759)

Εκτιμήσεις και Προοπτικές της Εταιρείας

Η Ελλάδα συνεχίζει από το 2010 να εφαρμόζει σκληρό πρόγραμμα εξυγίανσης των οικονομικών της. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται έχουν επιφέρει ύφεση με αντίκτυπο σε όλες τις δραστηριότητες.

Παρόλα αυτά, οι εκτιμήσεις της εταιρίας για τις προοπτικές της εμπορίας ενέργειας είναι θετικές καθώς αναμένεται υιοθέτηση μέτρων για την πλήρη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αύξηση της διείσδυσης των προμηθευτών στους τελικούς καταναλωτές. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί με την συνέχιση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ (πώληση των παραγόμενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ) που θα οδηγήσει στη βελτίωση του κόστους αγοράς ενέργειας και με την υλοποίηση του Target Model (που αφορά τη δημιουργία της ολοκληρωμένης Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα).

Επιπλέον στον τομέα της Ανάπτυξης έργων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το νέο νομοθετικό πλαίσιο θέτει σταθερότερες βάσεις και ενισχύει την κανονικότητα και αναμένεται να επιδράσει θετικά στην ανταγωνιστικότητα των τεχνολογιών και στη προσέλκυση επενδύσεων.

Συνολικά την 31/12/2016 ο Όμιλος έχει 1 άδεια προμήθειας/εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, 14 άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς εκ των οποίων 3 έχουν και άδεια εγκατάστασης, 1 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό και 1 αίτηση σε αναμονή για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό από την ΡΑΕ.

Μεταγενέστερα Γεγονότα

Το γεγονός το οποίο έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων είναι το εξής:

• Στις 12/1/2017 η εταιρεία SORGENIA SPA μεταβίβασε το 50% των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία VOLTERRA A.E. στην εταιρεία J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Έτσι η εταιρεία VOLTERRA A.E. καθίσταται θυγατρική της J&P ΑΒΑΞ Α.Ε

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

J

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

JA Teline IV

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

JA Teline IV

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

JA Teline IV

ΒΙΟΜΑΖΑ

Avatar